Ga direct naar de content

Veel inkomenssteun voor Amsterdamse werknemers

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 16 2020

■ Marieke de Bruine, Gerda Gringhuis, Mounir Tachi (CBS)

In de periode maart tot en met juli 2020 was de eerste tijdelijke Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) van kracht. Deze NOW-regeling was bedoeld voor bedrijven die tussen maart en juli gedurende drie aaneengesloten maanden een omzetverlies verwachtten van minimaal twintig procent. Dankzij deze steun konden ze bij verminderde inkomsten het loon van werknemers doorbetalen. De uitkeringen zijn niet gekoppeld aan specifieke banen en moeten nog definitief worden vastgesteld, afhankelijk van het daadwerkelijke omzetverlies. Maar hoeveel mensen werken er eigenlijk bij de bedrijven die steun ontvingen?

In Nederland waren er in februari 2020 2,6 miljoen werknemersbanen bij de bedrijven die later, in maart tot en met juli, een NOW-uitkering hebben aangevraagd en ontvangen. Dat was ruim dertig procent van het totaal aantal banen van werknemers in februari.

Er zijn echter verschillen naar regio. Wanneer we kijken naar de COROP-gebieden waar deze werknemers wonen, dan valt de regio Groot-Amsterdam op. Deze regio heeft met 36,7 procent het hoogste aandeel banen bij bedrijven die een NOW-uitkering hebben ontvangen; het gaat om 246.000 banen. Daarna volgen de kleinere regio’s Flevoland (34,5 procent) en Noord-Limburg (34,4 ­procent).

De regio’s Utrecht, Groot-Rijnmond en ’s-Gravenhage, waar relatief veel banen zijn, laten aandelen zien tussen de 28,3 en 29,6 procent. Het laagste aandeel is te vinden in Noord-Drenthe (25,0 ­procent).

In de regio Groot-Amsterdam vinden we de werknemersbanen die betrokken waren bij een NOW-uitkering grotendeels in de bedrijfstakken Verhuur en overige zakelijke diensten (53.000), Horeca (47.000) en Handel (43.000). In de regio Flevoland gaat het om dezelfde bedrijfstakken. In Noord-Limburg vinden we de banen die bij de NOW betrokken zijn bij de bedrijfstakken Handel, Industrie en Verhuur en overige zakelijke diensten.

Auteurs