Auteur

Frank Hoekema

Aantal bijstandsdebiteuren bijna een vijfde gestegen in twee jaar

Eind 2021 hadden 293.000 personen een bijstands- of daaraan gerelateerde schuld bij gemeenten van afgerond ten minste één euro. Dat zijn 47.000 personen meer dan eind 2019, vlak voor het uitbreken van de coronacrisis – een toename van negentien procent.

Loonkostensubsidie verstrekt voor ruim 19.000 werknemers

Werkgevers die iemand in dienst nemen die door een arbeidsbeperking een arbeidsvermogen heeft dat onder het wettelijk minimumloon ligt, kunnen in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. Ultimo december 2019 waren het vooral mannen (zeventig procent) op wie de subsidie betrekking had.