Ga direct naar de content

Mate van opbouw AOW-rechten licht gedaald

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 13 2024

Personen tot de AOW-leeftijd, wonend in Nederland, hadden in 2022 een gemiddeld opbouwpercentage van AOW-rechten van 90,5 procent. Eind 2020 was dit percentage nog 91,8 procent (figuur). Daarmee is de gemiddelde opbouw van AOW-rechten licht afgenomen.

Een belangrijke reden voor deze daling is de toename van het aandeel personen die niet zijn geboren in Nederland. Zij hebben gemiddeld minder kunnen opbouwen omdat ze doorgaans op relatief latere leeftijd in Nederland zijn komen wonen. In aantal steeg de groep van personen geboren buiten Nederland van 2,0 miljoen personen eind 2020 naar 2,3 miljoen eind 2022.

Recht op een volledige AOW-uitkering wordt onder voorwaarden, zoals wonen of werken in Nederland, opgebouwd in de vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Eind 2022 waren er 11,5 miljoen personen tot de AOW-leeftijd, woonachtig in Nederland, die op dat moment AOW-rechten opbouwden.

Een maatstaf voor de stand van opbouw aan AOW-rechten is het opbouwpercentage. Dit is het aantal jaren waarvoor AOW-rechten zijn opgebouwd, als percentage van het aantal jaren dat iemand, op grond van leeftijd, had kunnen opbouwen.

Eind 2022 lag het gemiddeld aantal opgebouwde jaren voor personen wonend in Nederland, en ook geboren in Nederland, op 25 jaar. Dit is vrijwel gelijk aan het aantal jaren dat maximaal opgebouwd had kunnen worden op grond van leeftijd.

Voor personen niet geboren in Nederland is het verschil echter een stuk groter. Zij hebben gemiddeld 15 jaar opgebouwd, wat op grond van leeftijd maximaal 24 jaar had kunnen zijn. Dit maakt ook dat het gemiddelde opbouwpercentage van deze groep eind 2022 lag op 56,3 procent tegen 98,9 procent voor personen die wel in Nederland zijn geboren.

Auteur

Plaats een reactie