Ga direct naar de content

Lichte stijging in aantal personen met WW na jarenlange afname

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 3 2024

Het aantal personen met een WW-uitkering is het afgelopen decennium flink gedaald. Het laatste jaar is de groep WW-ontvangers echter weer toegenomen, van 125.000 mensen op het laagtepunt eind 2022 naar 137.000 eind maart 2024.

De figuur toont seizoengecorrigeerde cijfers over personen met een WW-uitkering vanwege ontslagwerkloosheid. Er zijn een aantal redenen om seizoengecorrigeerde cijfers te gebruiken, in plaats van niet-seizoengecorrigeerde cijfers. Zo zijn ontwikkelingen beter zichtbaar, omdat in deze cijfers gecorrigeerd is voor periodiek terugkerende patronen, waaronder seizoenpatronen. Daarnaast zijn deze cijfers beter vergelijkbaar met de seizoengecorrigeerde cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek over het aantal werkloze personen publiceert.

Ondanks de toename van het aantal personen met een WW-uitkering sinds eind 2022, is het aantal nog steeds relatief laag. In februari 2014 lag het aantal personen met een piek van 414.000 een stuk hoger. Sindsdien is het aantal tot eind 2022 geleidelijk aan gedaald, uitgezonderd een periode rond het begin van de coronacrisis.

Een reden voor de daling is dat in de periode januari 2016 tot april 2019 de maximale duur van de WW is teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Verder spelen conjuncturele ontwikkelingen een rol.

In de leeftijdsgroep van 45 jaar tot AOW-leeftijd is de afname absoluut gezien het grootst. Eind 2014, begin 2015 bedroeg het aantal in deze groep op zijn hoogst ongeveer 233.000. Eind maart 2024 ligt dit aantal circa twee derde lager, op 74.000 personen. Ook bij de andere leeftijdsgroepen liggen de aantallen in vergelijkbare mate lager ten opzichte van tien jaar geleden. Het aantal jongeren tot 27 jaar met een WW-uitkering is altijd relatief laag geweest. Dit hangt samen met de noodzakelijke opbouw van WW-rechten, die gerelateerd is aan het arbeidsverleden.

Auteur

Plaats een reactie