Auteur

Ferdy Otten

Inkomen uit pensioen en vermogen sterk toegenomen sinds 1977

In prijzen van 2020 is het gemiddelde bruto-inkomen van huishoudens opgelopen van 59.200 euro in 1977 tot 75.200 euro in 2020. Intussen veranderde ook de samenstelling van het inkomen: terwijl het aandeel van werknemers en van uitkeringen daalde, werd het aandeel van zelfstandigen, pensioenuitkeringen en vermogen groter.

Kwart zelfstandigen met armoederisico heeft liquide schuld

Vermogensbuffers zijn voor zelfstandigen nog meer van belang van voor werknemers. De meeste zelfstandigen met een huishoudinkomen onder de lage-inkomensgrens hebben meer liquide vermogen dan werknemers met een vergelijkbaar inkomen, maar een van hen kwart heeft schulden. Zij verkeren dus in een zeer benardere financiële positie.

Risico op langdurige armoede neemt al jaren toe

Tussen 2016 en 2019 is het aandeel huishoudens dat onder de lage-inkomensgrens leeft gemiddeld in Nederland iets afgenomen. Maar het risico op langdurige armoede (minstens 4 jaar onder de lage-inkomensgrens) is juist iets toegenomen. In de grote steden is het armoederisico het hoogst.

Koopkracht van huishoudens scheef verdeeld

De koopkracht van de bijna 7,8 miljoen huishoudens in Nederland is niet gelijk verdeeld. Zo was het mediane oftewel middelste inkomen in 2018 ruim 3.000 euro lager dan het gemiddelde. De hoogste piek in de inkomensverdeling (het meest voorkomende inkomen) betrof 7,5 procent van de huishoudens.

Aantal mensen met een topinkomen neemt snel toe

Het aantal mensen met een topinkomen is vanaf 2011 sterk toegenomen. Tussen 2011 en 2017 zijn er 125.000 mensen bijgekomen met een persoonlijk inkomen van meer dan een ton.

Statistiek: Instroom ouderen in arbeidsongeschiktheid en pensioen

Vanaf 2000 was de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers met zowel een westerse als een niet-westerse migratieachtergrond in alle jaren hoger dan die van werknemers van Nederlandse herkomst. Bij de arbeidsongeschiktheidsuitkering is echter een ander patroon zichtbaar.

Door crisis en vergrijzing stijgt ongelijkheid in primair inkomen

Dit artikel is gepubliceerd op 14 september en onlangs verschenen in het themanummer Inkomensongelijkheid.

Risicogroepen en de financiële gevolgen van duur scheefwonen

De uitgaven aan huurtoeslag zijn sterk opgelopen door het toegenomen aantal huishoudens dat in een huis woont waarvan zij de huur eigenlijk niet kunnen betalen. Daardoor houden zij ook minder besteedbaar inkomen over.

Wijkenaanpak en stijgende armoede- kans tijdens de economische crisis


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Protestantse ethiek en financiële positie


Statistiek


Armoederisico's in crisistijd


Invloed werkbelasting op voortijdige arbeidsuittreding ouderen


Financiele kwetsbaarheid van zelfstandigen zonder personeel


Meer ouderen langer aan het werk


Minder gezond in de stad


Lage opleiding zet veel allochtonen op inkomensachterstand


Internetgebruik loopt niet helemaal in de pas met groei breedband


Werkdruk stabiliseert


Arbeidsuitval door burn-out


Hoog loon is nog geen loontevredenheid


Werkbelasting en ziekteverzuim


De drie sporen van het kabinetsbeleid