Ga direct naar de content

Statistiek: Instroom ouderen in arbeidsongeschiktheid en pensioen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 24 2018

■ Koos Arts en Ferdy Otten (CBS)

Vanaf 2000 was de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers met zowel een westerse als een niet-westerse migratieachtergrond in alle jaren hoger dan die van werknemers van Nederlandse herkomst. De verschillen varieerden tussen de drie en de acht maanden. Het aantal niet-westerse werknemers dat met pensioen gaat liep als gevolg van de vergrijzing bij de eerste generatie op van 900 ­personen in 2000 naar 2.700 personen in 2016.

Gaat het om de instroom in een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO-uitkering is hoofdinkomen) dan is bij werknemers van 55 jaar en ouder een ander patroon zichtbaar. Bij werknemers met een westerse migratie­achtergrond verschilde in deze periode de gemiddelde leeftijd van arbeidsongeschiktheid niet van die van werknemers van Nederlandse herkomst. Bij werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond lag de gemiddelde leeftijd van arbeidsongeschiktheid in al die jaren daarentegen op een lager niveau, variërend van minimaal drie à vier maanden tot één jaar in 2015 en 2016. Kortom, vergeleken bij werknemers van Nederlandse herkomst raken niet-westerse werknemers op jongere leeftijd arbeidsongeschikt, maar degenen die in het arbeidsproces blijven, werken wel langer door.

Het aantal niet-westerse werknemers in de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder dat jaarlijks arbeidsongeschikt geraakt, liep op van zo’n 300 in de beginjaren van dit millennium naar 700 in 2016. Niet-westerse werk­nemers zijn door de bank genomen lager opgeleid dan Nederlandse werknemers. Dit geldt in het bijzonder voor de eerste ­generatie niet-­westerlingen. Uit elders uitgevoerd onderzoek komt naar voren dat laagopgeleiden om financiële redenen veelal langer ­doorwerken dan hogeropgeleiden, maar dat ze tegelijkertijd vanwege een veelal ­ongezondere leefstijl en (fysiek) zwaardere werkbelasting meer gezondheids­risico’s lopen.

Auteurs

Categorieën