Auteur

Dirk van der Wal

Hypotheekverliezen tijdens crisis deze eeuw lager dan in jaren tachtig

Op de Nederlandse woningmarkt hebben in de jaren tachtig en begin deze eeuw twee forse correcties plaatsgevonden. Hierbij zijn, met name in de laatste crisis, de kredietverliezen beperkt gebleven. In hoeverre kan dit verklaard worden uit economische en maatschappelijke ontwikkelingen?

Statistiek: Exchange traded products bij pensioenfondsen klein

Ondanks de populariteit van passief beleggen blijkt uit een steekproef dat de vijftig grootste Nederlandse pensioenfondsen hier niet actiever in zijn geworden. Voor grotere pensioenfondsen zijn er goedkopere alternatieven.

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Euro, fusies en elektronische handel


Harmonisatie van het monetaire instrumentarium in de EMU


De verdediging van het pond sterling en het lerse punt


West-Duitsland op het monetaire oorlogspad (III)