Auteur

David Hollanders

Geen verband tussen kosten en rendement van pensioenfondsen

Omdat de vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen aanzienlijk zijn, zou een kostenreductie de druk op premies en uitkeringen kunnen verlichten. Voorwaarde daarvoor is dat kostenverlaging niet leidt tot een lager rendement. Wat vertellen de data over het verband tussen kosten en rendement?

Waar is arbeid gebleven? Honderd jaar sociaal-democratisch werkgelegenheidsbeleid, geschreven door Leen Hoffman

Boekbespreking door David Hollanders

AOW-leeftijdsverlaging niet zo duur als gedacht

Het CPB houdt bij de raming van de AOW-uitgaven geen rekening met toenemende arbeidsparticipatie en achterblijvende indexatie. Hierdoor lijkt verhoging van de AOW-leeftijd een noodzakelijkheid, maar het is een keuze. (+ maak uw eigen AOW-berekening)

Marktfalen in de markt voor academische economieopleidingen

Critici beweren dat het academisch economieonderwijs studenten een te nauwe blik biedt. Naar aanleiding van deze kritiek inventariseren wij of in Nederland marktfalen voorkomt op de markt voor academisch economisch onderwijs.

Keuzevrijheid en het gedrag van deelnemers en uitvoerders


Boeken


Promotie


Boeken


Leeftijd en het beleggingsbeleid van pensioenfondsen


Boeken: The two trillion dollar asset meltdown


Boeken


De Zweedse oplossing van het vergrijzingsprobleem


Boeken


Europa versus VS: starre lonen of geringe consumentenvraag?


Economie, quo vadis?


Minder fundamenteel onderzoek


And the winner is...


Ict: de nieuwe motor van de economie


Nederland? Kennisland!