Auteur

Daniel van Vuuren

Hogere AOW-leeftijd stimuleert doorwerken van jongere partner

Vanwege de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd sinds 2013, werken er veel mensen tot op hogere leeftijd door. Maar welke invloed heeft het bereiken van de AOW-leeftijd op de arbeidsparticipatie van jongere partners?

Evalueer het minimumloon

Volgens de theorie compenseert het minimumloon voor ongelijkheid en draagt het bij aan een 'evenwichtige loonvorming', maar een empirische onderbouwing hiervan ontbreekt. Daniël van Vuuren pleit ervoor deze te vinden.

De AOW nivelleert sterk doordat vooral hoge inkomens haar financieren

Na het bereiken van de AOW-leeftijd ontvangt iedere Nederlander een AOW-uitkering. Een levensloopperspectief laat zien dat deze uitkering een flinke herverdeler is.

Zorgverzekeringswet helpt om zorguitgaven in toom te houden

Om de zorg kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden introduceerde de Zorgverzekeringswet in 2006 concurrentie in het zorgstelsel, onder andere via de centrale rol van zorgverzekeraars. Een vergelijking met andere Europese landen laat zien dat dat goed heeft uitgepakt.

Van dichtbij is de inkomensverdeling minder mooi

Van een afstandje ziet de inkomensverdeling in Nederland er gelijkmatig uit. Maar van dichterbij oogt het toch wat minder fraai. En misschien is het nóg minder mooi dan we nu overzien.

Kinderen overtreffen hun ouders minder vaak in inkomen

Recent onderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat het voor kinderen moeilijker is geworden om hun ouders in inkomen te overtreffen dan vroeger het geval was. Hoe zit dit in Nederland?

Quotum voor gehandicapten heeft beperkt werkgelegenheidseffect


Marginale druk na het regeerakkoord


Pensioenakkoord en arbeidsmarkt


De heterogeniteit van zzp'ers


Minder uitkeringen door decentralisering bijstand


Naschrift op: Van ouderenparticipatie naar -allocatie


Van ouderenparticipatie naar -allocatie


De participatiegroei van ouderen verklaard


Ouderschapsverlof voor gevorderden


Minder overdrachtsbelasting goed voor arbeidsmarkt


WW-component in WAO-instroom verleden tijd


Arbeidsaanbodelasticiteit en beleid


Prepensioen en het uittredingsgedrag van oudere werknemers


Hogere participatie vrouwen leidt tot grotere beloningsverschillen


Het kwartje van Kok en elasticiteit