Auteur

Casper de Vries

Systeemrisico grootbanken onveranderd hoog

Net als gedurende de financiële crisis ruim tien jaar geleden, ­hebben banken tijdens de coronacrisis te maken met flinke macro-economische schokken. Staan de banken er nu beter voor, of is er nog altijd sprake van grote systeemrisico’s?

Banking sector diversity is key to financial stability

In January 2019, the Netherlands Scientific Council for Government Policy published the report Money and Debt (‘Geld en Schuld’). This report explains how money creation works, describes the main problems of the current monetary and financial system and discusses several reform options. In this article we present the report’s main analysis and conclusions. We focus in particular on our recommendation to facilitate a bank that deals exclusively with payment and savings services.

Diversiteit bankwezen is sleutel tot stabiliteit

Na de publicatie van het WRR-rapport Geld en schuld is er veel aandacht uitgegaan naar de optie van een betaalbank. In deze bijdrage plaatsen wij deze aanbeveling in het bredere kader van de probleemanalyse en de geschetste oplossingsrichtingen.

In memoriam Johannes Witteveen (1921–2019)

Op 23 april overleed na een lang en veelbewogen leven Johannes Witteveen. Hij was een uitstekend econoom, een visionair bestuurder en een zeer betrokken mens.

De staat van de Eurostaat

Verdieping van de Economische en Monetaire Unie (EMU) is belangrijk voor het behoud van de euro en het versterken van de euro-economieën. Verdiepen werkt alleen als er een gelijk speelveld is. Dit betekent dat eerst de achterdeurtjes moeten worden gesloten.

QE geen zichtbaar effect op economisch herstel in Europa


Reactie op: Oorzaken van en remedies voor seculaire stagnatie


Mening: Nationalisatie banken onnodig


Milton Friedman: wetenschapper op monetair breukvlak


Micropremie en macroparadox


Een gulden geschiedenis


Ons Maximale inkomen


Recombinant DNB


De geloofwaardigheid van het EMS


Economische gevolgen van een olieboycot tegen Zuid-Afrika