Auteur

Arthur van Soest

Partners van langdurig zieken zijn meer gaan werken door invoering WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen was het sluitstuk van een reeks ingrijpende hervormingen van het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel. De wet heeft ertoe geleid dat er veel minder arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden toegekend. Om het inkomensverlies te compenseren, zijn zowel langdurig zieken als hun partners meer gaan werken.

Duurzaam beleggen door pensioenfondsen mag wat kosten van de deelnemers

Pensioenfondsen staan maatschappelijk onder druk om ­duurzamer te beleggen. Vinden hun deelnemers dit ook ­belangrijk? Een enquête onder vijftigplussers.

Vroegpensioenregelingen voor zware beroepen

De verhoging van de AOW-leeftijd treft werkenden met fysiek zware beroepen zwaarder dan anderen. Zij beginnen immers eerder met werken en ze leven ook korter. Zijn er oplossingen te vinden voor deze specifieke groep?

Nobelprijs 2015 voor Angus Deaton


Een gedragseconomisch verantwoorde keuzevrijheid in de uittreedleeftijd


Grensnut: Economische beslissingen van individuen en huishoudens


Erkenning voor de micro-econometrie


Het minimumloon is te laag


Minimumlonen en werkgelegenheid


Minimumloon en werkloosheid