Auteur

Ad Stokman

Huizenprijzen voeden inflatieverwachtingen van huishoudens

Niet alleen energieprijzen maar ook huizenprijzen zijn het afgelopen jaar sterk gestegen in Europa. Zijn de inflatieverwachtingen van consumenten hier gevoelig voor?

Aanwakkerende gevoels­inflatie remt consumptiegroei in Europa

De energieprijzen zijn in 2021 sterk gestegen, en ook andere goederen en diensten stijgen in prijs door de in de internationale ­productieketens ontstane bottlenecks. Wat doen deze snel stijgende prijzen met de inflatieverwachtingen en het gedrag van consumenten?

Prijsniveaus in oorspronkelijke twaalf eurolanden divergeren al jaren

In de jaren negentig convergeerden de prijzen van landen die toen deel uitmaakten van de eurozone, maar de laatste jaren is steeds meer divergentie te zien. Inkomensverschillen tussen de noordelijke en zuidelijke landen leveren daaraan een aanzienlijke bijdrage.

Nederlandse consument sinds juni minder somber

In april en mei duikelde het vertrouwenscijfer over het geheel met ruim dertig punten en is nadien nog nauwelijks opgeveerd. Onderliggend ziet het beeld er voor het consumentenvertrouwen evenwel positiever uit. De vooruitblik op de komende twaalf maanden wordt sinds juni steeds minder somber.

Oplopen gevoelsinflatie drukt consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen in Nederland is de afgelopen tijd fors gedaald. Hoe kan dat, terwijl de economische ontwikkelingen zo positief zijn? Dit doet vermoeden dat meer psychologische factoren, zoals de recent sterk opgelopen gevoelsinflatie, ook een rol spelen bij de daling van het consumentenvertrouwen.

Sporen van animal spirits in particuliere consumptie

Oefent het vertrouwen dat consumenten in de economie hebben een zelfstandige invloed uit op hun bestedingsgedrag, los van de objectieve staat van de economie? Dit is sinds Keynes een frequent terugkerend thema onder economen. Wij analyseren de rol van deze animal spirits in zowel de Verenigde Staten als Europa.

CO2-heffing geen bedreiging voor concurrentiepositie

De Klimaatwet legt vast dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95 procent verminderd moet zijn ten opzichte van de uitstoot in 1990. Wat zijn de gevolgen van een extra heffing op de uitstoot van alle broeikasgassen voor de economie en internationale concurrentiepositie?

Onderschatting conjunctuur is van alle tijden

Uit de ramingen van de OESO voor vijftien ontwikkelde landen vanaf 1971 blijkt dat onderschatting van de conjunctuur niet uniek is voor Nederland en van alle tijden is.

Herstel van vertrouwen leidt tot meer geboorten

Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw is in de loop van de tijd sterk afgenomen. Op korte termijn hangen veranderingen in de geboortecijfers samen met de verwachtingen die mensen ten aanzien van de conjunctuur hebben.

Voorspellers onderschatten cycliciteit economie

Een blik op de toekomst is belangrijk bij het nemen van ­beslissingen voor bedrijven, personen en de overheid. Ramingen van de ­economische ontwikkeling bieden zo’n blik, maar hoe goed zijn die ramingen eigenlijk?

Statistiek: Volatiele delfstoffenwinning stuwt bbp-groei

Volgens de berekening van het CBS is het reële bbp in het tweede kwartaal 2017 met 1,5 procent kwartaal-op-kwartaal gegroeid, een forse versnelling ten opzichte van het eerste kwartaal (0,6 procent) en het gemiddelde in 2016 (0,7 procent). Met dit groeicijfer is Nederland met afstand koploper in het eurogebied.

Niet aantal, maar piek asielverzoeken drukt consumentenvertrouwen

Consumenten hebben minder vertrouwen in de economie als er een grote stijging in het aantal asielaanvragen is.

Statistiek: β- en σ-convergentie prijsniveaus in Europa

De absolute prijsverschillen tussen Europese landen zijn sinds 1960 sterk afgenomen door prijsconvergentie 'van onderaf'.

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Kredietcrisis treft flexwerker


Statistiek


Ad hoc commissie positiever over Europese groei


Boventrendmatige groei in 2006


Keynes over val vrije besparingen in Nederland