Ga direct naar de content

Inhoud 4763: Verplichte datadeling

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 28 2019

Hoe om te gaan met bedrijven die een competitief voordeel halen uit hun exclusieve toegang tot grote hoeveelheden data? Zijn zij met hun vernieuwingen een bron van welvaart, of staan zij innovaties juist in de weg? Deze vragen staan centraal in ons themanummer over verplichte datadeling. Met bijdragen van Joost Witteman, Erik Brouwer, Tom Smits, Inge Graef, Jens Prüfer, Gelijn Werner, Andor van Dongen, Geertjan Holtrop, Freek Bruggert, Jan Tichem en Pierre Koning.

Daarnaast in dit nummer een antwoord op vragen als: Wat kan Nederland leren van de adviezen die de OESO geeft? Kunnen we onbehagen met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten beter duiden? Vergroot naturalisatie de kans op een huis voor migranten? En nog veel meer.

Inhoud ESB 4763: Verplichte datadeling

290 Uitgelicht

292 Agenda & Personalia

Verplichte datadeling

292 Inleiding: Google als natuurlijke monopolist

Jasper Lukkezen

294 Data zijn geen productiefactor, maar wel productiviteitsverhogend

Joost Witteman, Erik Brouwer en Tom Smits

298 Verplichte datadeling voor specifieke sectoren noodzaak [in English]

Inge Graef en Jens Prüfer

302 De economische wenselijkheid van eigendomsrechten over persoonsgegevens

Gelijn Werner, Andor van Dongen en Geertjan Holtrop

306 Een algemene verplichting tot datadeling is niet wenselijk

Freek Bruggert en Jan Tichem

309 Privacy versus repliceerbaarheid

Pierre Koning


310 Nederland bezien door een OESO-bril

Noé van Hulst

314 Maatschappelijk ­onbehagen te lijf met gedragsweten­schappelijke inzichten

Bram van Dijk, Daan van der Linde, Emma van de Meerendonk, Manuel Buitenhuis, Boudewijn Steur en Remko ter Weijden

318 Nederlanderschap helpt migranten op huizenmarkt

Floris Peters, Maarten Vink en Hans Schmeets

320 Een politiek compromis voor pensioenhervorming is haalbaar

Robin Fransman

324 Effect transformatief innovatiebeleid lastig te meten

Matthijs Janssen

327 Arbeidsmigranten slechts gedeeltelijke oplossing voor onvervulde vacatures

Cindy Biesenbeek en Arjan Heyma

330 Macro-economische effecten van demografische verandering in België

Willem Devriendt, Freddy Heylen en Pieter van Rymenant

334 Statistiek

Vergunninghouders trekken weg uit dunbevolkte gebieden

Wouter Vermeulen, Mark ­Kattenberg en Sander Gerritsen

Veel vaders nemen extra verlof op na geboorte kind

Sebastian Alejandro Perez

Minder consumentenklachten bij De Geschillencommissies

Bert Hof

Markten zekerder over timing eerste rentestap

Nander de Vette en Annelie Petersen

Online: Vijftien procent beleggers gebruikt weleens oefenaccount

Wilte Zijlstra, Jarst Weda en Ruben Cox

Online: Leenstelsel beïnvloedt studie- en woonbeslissingen

Lonneke van den Berg en Ruben van Gaalen

Online: Spaarrente daalt onder gemiddelde eurogebied

Wim Goes

Online: Vergrijzing zet in gehele EU druk op overheidsfinanciën

Wouter Hogervorst

Online: Vermogens aan de beterende hand

Noortje Pouwels-Urlings

Online: Opbrengst provinciale belasting uit opcenten stijgt

Corine Hoeben

336 Ceteris paribus: Jongens liegen vaker, meisjes vooral voor chocolade


Blader hier door de meest recente ESB en het archief (voor ingelogde abonnees).

Auteur

Categorieën