Ga direct naar de content

Geld belangrijke reden om koopwoning niet te verduurzamen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 19 2024

Voor hypotheekbezitters speelt geld een belangrijke rol om hun woning niet (verder) te verduurzamen. Ongeveer drie op de tien hypotheekbezitters die verduurzaming wel hebben overwogen, maar niet hebben gedaan, gaven aan dat verduurzaming te duur was vanwege de kosten voor bouwmaterialen of duurzame producten, zoals een warmtepomp. Een vergelijkbare groep geeft aan geen eigen geld te hebben en/of hier geen lening voor te willen aangaan. Ten slotte zijn drie op de tien respondenten nog steeds van plan om de woning te verduurzamen, maar zijn de plannen nog niet uitgevoerd.

Door de gestegen energieprijzen is het tegenwoordig extra aantrekkelijk om de woning te verduurzamen en zo de energierekening te verlagen. Bijna de helft van de ondervraagde hypotheekbezitters gaf in de meest recente AFM Consumentenmonitor aan de woning het afgelopen jaar te hebben verduurzaamd. Hoewel dit meer is dan het jaar ervoor, betekent het ook dat ongeveer de helft van de hypotheekbezitters hun woning niet heeft verduurzaamd

Om verduurzaming van woningen te financieren, zijn er verschillende initiatieven. Zo biedt het Nationaal Warmtefonds een Energiebespaarlening aan tegen een lage rente die vaststaat voor de looptijd van de lening. Daarnaast is het tot op zekere hoogte mogelijk om de hypotheek te verhogen om hiermee energiebesparende maatregelen te financieren, en ook bieden steeds meer hypotheekverstrekkers een rentekorting aan wanneer iemand het huis verduurzaamt. Tot slot biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing aan. Hiermee kunnen woningeigenaren subsidie krijgen voor bijvoorbeeld isolatiemaatregelen, warmtepompen en zonneboilers.

Alle goede initiatieven ten spijt blijkt uit de Consumentenmonitor dat ongeveer zeven op de tien hypotheekbezitters die verduurzaming wel hebben overwogen maar niet hebben uitgevoerd, nog nooit hebben gehoord van deze initiatieven. Consumenten beter op de hoogte te brengen van bestaande initiatieven lijkt dus een goede eerste stap te zijn om drempels voor verduurzaming weg te nemen.

Auteur

Categorieën

Plaats een reactie