Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 3 2009

economie in beeld
Nederland verkast, verruilt buiten weer voor binnen,
om ruimte en tijd voor zich te winnen.
Het economisch gewin stijgt op vanuit de aarde om
langzaam daar weer in terug te keren.
De glazen wereld kent geen transparantie maar
verschuilt mensen in het groen.
Natura non facit saltus.

Foto: Rob Cloosterman / hollandse hoogte

A. Martinusse

210

ESB

94(4557) 3 april 2009

ESB

94(4557) 3 april 2009

211

Auteur