Ga direct naar de content

Agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 3 2009

agenda
Personalia

Afscheid

Patrick Groenen is per 1 april 2009
benoemd tot Director of Doctoral
Education van het ERIM. Groenen was
voorheen Associate Director en zal zijn
nieuwe functie combineren met zijn
hoogleraarschap Statistiek aan het econometrisch instituut van de Erasmus School
of Economics.

Op 23 april zal prof. dr Robert Roe
zijn afscheidscollege houden aan de
f
­aculteit der economische wetenschappen en bedrijfskunde aan de Universiteit
Maastricht. De titel van zijn afscheidscollege luidt: Zo kan het ook. Een ander
perspectief op organisatiewetenschap. De
plechtigheid vindt om 16.00 uur plaats
aan de Minderbroedersberg 4-6.

Jeroen Hinloopen is per 1 maart 2009
benoemd tot hoogleraar Industriële organisatie aan de Universiteit van Amsterdam.
Hinloopen promoveerde in 1997 aan het
European University Institute en is sinds
2006 hoogleraar industriële organisatie
aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Jan Willem Velthuijsen is per 1 maart
2009 benoemd tot hoogleraar honorair
Financiering en controlling in de energiesector aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Velthuijsen promoveerde in 1995 aan de
Rijksuniversiteit Groningen en is sinds
1997 hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam.
Frank van Duyn Schouten is per 1 april
2009 benoemd als algemeen directeur
bij Netspar, het aan de Universiteit van
Tilburg gelieerde instituut op het gebied
van vergrijzing. Van Duyn Schouten was
tot november 2008 rector magnificus van
de Universiteit van Tilburg.

Promoties
Op 7 april promoveert Marieke van
den Brink aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. De titel van haar proefschrift
luidt Behind the scenes of science: gender
in the recruitment and selection of professors in the Netherlands. Haar promotoren
zijn de professoren Willy Jansen en Yvonne
Benschop. De plechtigheid vindt plaats om
15.30 uur in de aula van de universiteit.
Op 17 april promoveert Jacqueline van
Beuningen aan de Universiteit Maastricht.
De titel van haar proefschift luidt Earning
by learning. Haar promoteren zijn de professoren Ko de Ruyter en Martin Wetzels.
De plechtigheid vindt om 12.00 uur plaats
aan de Minderbroedersberg 4-6.
Op 22 april promoveert Birgit Heydenreich
aan de Universiteit Maastricht. De titel
van haar proefschrift luidt Graphs, mechanisms and scheduling. Haar promotoren
zijn de professoren Rudolf Müller en Marc
Uetz. De plechtigheid vindt om 16.00 uur
plaats aan de Minderbroedersberg 4-6.

Werk in de gemeente
Op 15 april is de presentatie van de nieuwe
atlas voor gemeenten in de Burgerzaal van
het stadhuis van de gemeente Almere. In
de atlas staan de economische kansen
van de vijftig grootste Nederlandse
g
­ emeenten. Bij de presentatie zal er worden
g
­ esproken door onder anderen Piet-Hein
Donner (minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) en Martine Visser (wethouder Economische Zaken, Sociale Zaken
en Onderwijs van de gemeente Almere).
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Jacqueline Handgraaf via
jajhandgraaf-kenter@almere.nl, aanmelden
kan via atlas@almere.nl.

Hierzien van pensionering
Op 23 en 24 april organiseren het
Centraal Planbureau, Netspar en de
Sociaal Economische Raad (SER) een
congres over de uitdagingen voor oudere
werknemers op de arbeidsmarkt. Sprekers
zullen onder anderen zijn Alexander
Rinnooy Kan (voorzitter SER), Lans
Bovenberg (Netspar) en Casper van Ewijk
(CPB). Het congres vindt plaats in het
SER-gebouw aan de Bezuidenhoutseweg
60 in Den Haag.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.netspar.nl of contact opnemen
met Sylvia van Drogenbroek via
s.vandrogenbroek@uvt.nl.

­

Parlementaire agenda
Op 15 april vergadert de vaste
c
­ ommissie voor Financiën over het
verslag van de najaarsvergadering van
de Wereldbank en het Internationale
Monetair Fonds. Tevens zal er
g
­ esproken worden over de uitkomsten
van de Conference for development die
in december 2008 plaatshad in Doha.
Op 23 april vergadert de vaste
c
­ ommissie voor Financiën over het
rapport Evaluatie benzineveiling.
Meer informatie kunt u vinden via
www.tweedekamer.nl.

Seminars
AIAS
9 april: When do governments ­ncrease
i
spending on active labour market
policies? Barbara Vis (Vrije Universiteit
Amsterdam).
www.uva-aias.net

CentER
6 april: Bank capital, borrower power,
and loan rates, João Santos (Federal
Reserve Bank of New York).
15 april: The midweight method
to measure attitudes towards risk
and ambiguity, Gijs van de Kuilen
(Universität Mannheim).
www.center.nl

ERIM
9 april: Performance management in
health care, Karin Lemmens (Erasmus
Universiteit Rotterdam).
16 maart: The use of autophotography
in cross-cultural research, Frank Brück
(Wirtschaftsuniversität Wien).
19 april: Experimental management
accounting, Sean Peffer (University of
Kentucky).
www.erim.nl

Tinbergen Instituut
7 april: An adaptive evolutionary model
of innovation and imitation based on
heterogenous agents, Paolo ZeppiniRossi (Universiteit van Amsterdam).
7 april: The three Rs: The scope for
literacy and numeracy policies to raise
achievement, Sandra McNally (London
School of Economics).
14 april: Price discovery in the
Dutch housing market, Erik de Wit
(Universiteit van Amsterdam).
14 april: Monetary valuation of
i
­nsurance against climate change
risk, Wouter Botzen (Vrije Universiteit
Amsterdam).
17 april: An experiment on learning
­
in a multiple games environment,
Friederike Mengel (Universiteit
Maastricht).
www.tinbergen.nl

UNU-Merit
8 april: Evaluating growth policy in a
three engines of growth framework,
Thomas Steger (Universität Leipzig).
14 april: Towards sustainable urban
futures, Hans van Ginkel (United
Nations University, Tokio).
www.merit.unu.edu

De auteur heeft verklaard dit artikel alleen te publiceren in ESB en niet elders

te publiceren in wat voor medium dan ook. Het is wel toegestaan om het artikel voor eigen gebruik
en voor publicatie op een intranet van de werkgever van de auteur aan te wenden.

ESB

94(4557) 3 april 2009

223