Ga direct naar de content

Economie en samenleving

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 16 1995

1

J

JK

Nederland in internationaal perspectief

m

r>

Volgens de meest recente cijfers blijft de groei van net bruto binnenlands produkt in Nederland achter bij de ontwikkelingen binnen
de Buropese Unie (EU). Van de OESO-landen laat Canada hoge en Japan lage groeicijfers zien. De inflatie, gemeten aan de consuifientenprijzen, is internationaal beperkt, De prijsstijging in Nederland blijft duidelijk achter bij de meeste industrie landen.
Nederland
Mutaties t.o.v. dezelfde
periode een jaar eerder
Bruto blnnenlands produkt (vol. %)

trend

2,2

2,6

11-95

Produktle Industrie (volume, %)

3,8

4,6

H^BIiiip

Consumptie gezinnen (volume, %)

2,0

Investeringen (volume, %)

5,7

1,7

1,8

3,6

Producentenprijzen Industrie (%)

3,2

3,6
0,4
7,1

2,4

2,3

5,1

2,5

trend

3,0

3,9

3,0

1,3

3,1

6,7

2,6

3,1

2,9

7-95

1,8

1,8

4,2
1,7
5,2

3,1

1,7

5,6

6-95

+8

+4

1,6
3,1

7-95

+ 1

+ 22

+ 10

7-95

3,4

+2

7-95

7-95

Beoordellng orderposiue Industrie*

1,6

7-95

7-95

5-95

* Saklo positieve en negatieve antwoorden, %

Tien jaar consumptiegroei
Het buitenland wordt vaak gezien als belangrijkste afzetgebied van de Nederlandse economic.
Toch is de binnenlandse consumentenmarkt op
dit moment het grootste afzonderlijke afzetterrein
voor de BV Nederland. In de afgelopen tien jaar
is het aandeel van de consumptie in de afzet van
Nederland van 38 naar 42% gegroeid.
Waar zit de groei in de bestedingen van huishoudens? De uitgaven aan financiele en zakelijke
diensten, huisvesting, logics-, drank- en maaltijdverstrekking en vervoer en communicatie zijn
zowel absoluut als relatief de sterkste stijgers.
In 1994 is aan deze vier 46 miljard gulden meer
uitgegeven dan in 1985, bij een totale consumptiegroei van 115 miljard. De consumptie van huisvesting is met 25 miljard het meest toegenomen.
Deze groei hangt onder andere samen met de
uitbreiding van het aantal huishoudens en kwaliteitsverbetering van het woningbestand, maar ook
met huurverhogingen en stijgingen van de huizenprijzen. Achter de waardegroei van 82% gaan een
toename van het volume met 30% en een stijging
van de prijzen met 41% schuil.
Deze nieuwe statistiscbe rubriek op bet terrein van Economie en samenleving, verschijnt in plaats van de maandelijkse bijdrage
ontleend aan het CBS-Conjunctuurbericht. Het Conjunctuurbericht is verkrijgbaar via de CBS-bestelservice: tel. 045-707970.

ESB 6-9-1995

rn
<

6-95

8-95

Consumentenvertrouwen’

co
5,5

IV-94

6-95

IBfiftMiii
HJHUtBs

3,2

IV-94

10,5 11,2
0.95
2,8

3,7

6&

U-95

4,3

trend

1-95

6-95

7-95

2,8

EU

n-95

IV-94

7-95

illl-ffiBi

2,4

IV-94

i-95

Consumptfcprilstadex (%)

3,3

5-95

n-95

VS

trend

IV-94

6-95

•(•filli

Dultsland

o
o
z

100

O