Ga direct naar de content

Dossier Regie op wonen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 18 2022

Er zijn te weinig woningen, het vinden van een woning, laat staan een betaalbare, is voor starters lastig en de verduurzaming komt onvoldoende op gang. Hoe kan de woningmarkt weer vlotgetrokken worden? Daarover gaat het ESB-dossier Regie op wonen.

Dossier Regie op wonen

4 Inleiding: De woningmarkt repareert zichzelf niet

Yrla van de Ven


Scherpere scheidslijnen

11 Liberalisering volkshuisvesting leidt tot minder woonkeuzevrijheid

Caroline Dewilde

17 Hypotheekkrediet vergroot de ongelijkheid op de huizenmarkt

Vera Vrijmoeth

23 Column: Volkshuisvesting als tegengif voor collectieve woningbezitobsessie

Cody Hochstenbach


Stijgende prijzen

25 Historisch gegroeide discrepanties brengen de woningmarkt uit balans

Matthijs Korevaar

30 Star aanbod en stimulering van vraag stuwen huizenprijzen in Nederland op

Paul Hilbers en Carlijn Eijking

35 Geen enkele maatregel op zichzelf kan de woningprijsstijging keren

Michel Knoppel


Verdrukking

41 Moeilijke positie starters lijkt riskant gedrag uit te lokken

Jasja Bos en Marcel Warnaar

46 Neem prikkels tegen samenwonen weg om het woningtekort te verkleinen

Piet Eichholtz, Linde Kattenberg en Nils Kok

51 Opkoopbescherming vergroot de kansen van jonge huizenkopers

Paul de Vries en Lianne Hans

55 Column: Woningbeleggers weren gaat het tij niet keren

Madeline Buijs

56 Bouwen voor ouderen kan gehele woningmarkt toegankelijker maken

Dorinth van Dijk en Maarten van Rooij


Meer bouwen

61 Grondmarkt en grondbeleid vertragen woningbouw

Jan Rouwendal en Eric Koomen

64 Hogere huren stimuleren geen extra woningbouw en vergroten de ongelijkheid

Hans de Geus

67 Slechts beperkte verhoging woningproductie nodig

Léon Groenemeijer

70 Lagere kosten door bouwen in het groen compenseren verlies woonkwaliteit niet

Hans Koster

74 Kijk bij nieuwbouw in de polder verder dan alleen het aantal woningen

Wolter Hassink, Trond Husby en Christian Lennartz


Verduurzaming

79 Duurzame woningvoorraad vergt miljardeninvestering en is niet zonder risico’s

Remco van der Molen en Lu Zhang

82 Verduurzaming koopwoning blijft achter bij lage inkomens en appartementen

Arlette Arends, Elsbeth Heijna en Raymond Vlielander

86 Kopers zijn tevredener over de kwaliteit van hun woning dan huurders

Peter Mulder en Vera Rovers

91 Column: Geef een deadline voor verduurzaming

Eva van den Broek


Invulling aan regie

93 De overheid kan en moet aan het werk voor een gezondere woningmarkt

Peter Boelhouwer, Harry Boumeester en Rosa van der Drift

99 Oplossen van de woningcrisis vergt meer regie over aanbodzijde

Jasper de Jong en Gijs van der Vlugt

104 Voer de regie over de woningmarkt niet alleen voor de korte termijn

Arjen Gielen

107 Column: Gezonde woningmarkt vergt regulering

Marja Elsinga


Blader hier door de meest recente ESB en het archief.

Terugkijken bijeenkomsten

Slotbijeenkomst 17 mei bij Beeld en Geluid in Den Haag

Tijdens de dossierpresentatie bij Beeld en Geluid in Den Haag gaven we aanbevelingen voor overheid en marktpartijen om de woningmarkt vlot te trekken. Deze zijn gebaseerd op het ESB-dossier dat eerder deze dag aan de vaste kamercommissie over wonen is aangeboden.

Bijeenkomst 6 april

Hoe kan de kwaliteit van het huidige woonbestand worden verhoogd, met oog op de toekomst?
Voor toekomstbestendige woningen zijn investeringen nodig in kwaliteit en duurzaamheid. Met Casper Tigchelaar (TNO) bespreken we in dit vierde kennisgesprek welke keuzes we moeten maken om de verduurzaming van woningen op stoom te krijgen. Eva van den Broek (Behavioural Insights) vertelt hoe we mensen daarin meekrijgen. En Arlette Arends (NHG) maakt inzichtelijk hoe de juiste middelen op de juiste plek kunnen komen voor verduurzaming. Esther van Rijswijk leidt het gesprek.

Bijeenkomst 23 maart

Hoe maken we de woningmarkt toegankelijk en betaalbaar voor de starter van nu en in de toekomst?
Tegen de stijgende huizenprijzen valt niet op te sparen, en ook de huren stijgen. Daarmee wordt het voor jongeren steeds lastiger een betaalbare woonruimte te vinden, met gevolgen voor hun levenskeuzes en gevoelens van rechtvaardigheid. Hoe kunnen we de groep voor wie een woning onbereikbaar is beter helpen, zonder de problemen door te schuiven naar de toekomstige generaties? We bespreken het 23 maart van 9:15-10:30 met Nic Vrieselaar (Rabobank), Hans Ton (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Carla Muters (NHG). Esther van Rijswijk leidt het online gesprek.

Bijeenkomst 9 maart

Worden de juiste woningen wel gebouwd?
Bouwen, bouwen, bouwen, dat was de verkiezingsbelofte van 2021. Maar wat voor soort woningen moeten er worden gebouwd om de woningmarkt toegankelijker te maken, en waar?
Over die vragen gaan we op 9 maart van 9:15-10:30 in gesprek met bouwkundige Marja Elsinga (TU Delft) en economen Hans Koster (VU) en Dorinth van Dijk (DNB). Esther van Rijswijk zal het online gesprek voorzitten.

Bijeenkomst 23 februari

Wat betekenen de stijgende huizenprijzen voor wonen en de economie?
De huizenprijzen stijgen in een rap tempo: in december waren bestaande koopwoningen gemiddeld 20,4 procent duurder dan een jaar eerder, meldde het CBS. Wat betekenen die stijgende prijzen voor de betaalbaarheid van en de toegang tot woningen? En voor de vermogensongelijkheid en de stabiliteit van de economie?
Die vragen staan centraal in het eerste kennisgesprek over de woningmarkt, op woensdag 23 februari van 9:15-10:30. Caroline Dewilde (Tilburg University), Peter Boelhouwer (TU Delft) en Dirk Bezemer (RUG) kijken allen vanuit een verschillende invalshoek naar de problemen. Samen met gespreksleider Esther van Rijswijk en het online publiek zullen we proberen om tot een gezamenlijke visie te komen.

Het dossier is tot stand gekomen met financiële steun van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Auteur

Categorieën