Ga direct naar de content

‘De markt is een krachtig coördinatiemechanisme’

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 12 2023

De redactie van ESB is sinds mei uitgebreid met Maartje Schulz. Zij vervangt Yrla van de Ven, die naar de Vrije Universiteit Amsterdam is overgestapt.

Je hebt politicologie gestudeerd. Wat trekt je aan in ESB, een economenvakblad?

“Ik ben in mijn werkende leven al veel bezig geweest met economische thema’s. Na mijn studie ben ik begonnen als journalist bij Elsevier Weekblad, waar ik anderhalf jaar op de economieredactie heb gewerkt. En daarna heb ik via mijn werk als wetenschappelijk medewerker bij de Telders-Stichting samen met onder meer hoogleraar economie Roelof Salomons een boek geschreven over de markteconomie.

Maartje Schulz is redacteur bij ESB

Ik ben ervan overtuigd dat de economie en de maatschappij verweven zijn, en ze niet als los van elkaar gezien kunnen worden. Economische problemen, zoals inflatie, worden elke dag in de maatschappij gevoeld bij het afrekenen in de supermarkt. En maatschappelijke problemen kunnen soms verholpen worden door economische instrumenten, bijvoorbeeld door te sleutelen aan belastingen.

ESB trekt mij aan omdat het een inhoudelijk en analytisch blad is, waar veel mensen iets aan hebben. Dat zijn niet alleen economen, maar ook politici die met een economisch vraagstuk bezig zijn. Ik wil bijdragen aan het handhaven van de hoge inhoudelijke kwaliteitsstandaard, maar ook zorgen dat de artikelen toegankelijk zijn voor iedereen die kennis wil nemen van economische onderwerpen.”

Na je master politicologie ben je als journalist gaan werken. Waarom?

“Ik heb zelf dikwijls het idee dat journalist een baan is waar mensen als kind vaak al van dromen. Maar dat was bij mij niet zo. Eigenlijk ben ik er toevallig ingerold. Ik las af en toe artikelen van de website van Elsevier Weekblad, en zag toen dat ze op zoek waren naar vier nieuwe redacteuren voor een soort talent pool-groepje. Dat sprak mij aan. Een opinieweekblad biedt meer ruimte tot analyse en verdieping, dan het snelle nieuws wat mij toen ook al beter lag.

Bij ESB is het eigenlijk op soortgelijke wijze verlopen. Ik volg de nieuwsbrief, en zag de vacature daarin voorbij komen. Toen heb ik binnen een dag mijn sollicitatie opgestuurd.”

Je boek, Een markt voor ons allemaal, is een betoog voor de vrije markt. Wat bewoog je om het te schrijven?

“Als liberalen hadden wij het idee dat het kapitalisme in het maatschappelijke debat flink onder vuur kwam te liggen. Er waren vooral gematigde en vaak ook legitieme kritieken, maar soms ook pleidooien om de markt in zijn geheel te lozen. Wij vonden dat we hiermee aan de slag moesten, om zo het debat niet compleet aan andere denkstromingen over te laten.

Het boek is aan de ene kant een hernieuwd pleidooi vóór de vrijemarkteconomie, waarin we toelichten hoe de vrije markt de afgelopen decennia heeft bijgedragen aan ons welzijn. Maar het grootste gedeelte van het boek gaat in op acht belangrijke kritieken op de markteconomie – zoals de kritiek dat de markteconomie niet automatisch genoeg rekening houdt met klimaatproblematiek. Wat deze terechte kritieken betreft presenteren wij ­oplossingsrichtingen.”

Waarom moeten we de markteconomie koesteren?

“We moeten het kind niet met het badwater weggooien. De vrijemarkteconomie is het systeem dat de keuzevrijheid van consumenten het beste garandeert. Maar ook de werking van het marktmechanisme zelf is krachtig. De wijze waarop de informatie in een markt gecoördineerd wordt via het prijsmechanisme is een effectievere manier van informatie-verspreiden dan via bijvoorbeeld ‘een centrale planner’. Politici lijken dit soms te vergeten, en denken dat ze alles van boven af kunnen regisseren. Dat valt vind ik toch tegen.”

Categorieën

Plaats een reactie