Ga direct naar de content

De Belgiëtrek

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 16 2006

statistiek

Conjunctuur

Financiële markten

Arbeidsmarkt

De Belgiëtrek

Economie & Samenleving

Figuur 1. Aandeel emigratie van autochtonen naar België in
het totale vertrek uit de gemeente, 2005

Voor autochtone Nederlanders is België de afgelopen tien jaar
een aantrekkelijk emigratieland geworden. Per saldo verhuisden
in de periode 1995-2005 bijna 33 duizend in Nederland geboren
personen naar België. Lagere huizenprijzen zijn de reden om te
verhuizen.

Vestiging is financieel aantrekkelijk
Een factor die verantwoordelijk is voor deze verhuisstroom, is
het verschil in huizenprijzen in Nederland en België. In het eerste kwartaal van 2004 brachten in Tilburg en Breda vrijstaande
woningen en villa’s rond de 450 duizend euro op. Dergelijke
woningen wisselden in de provincie Antwerpen voor gemiddeld
307 duizend euro van eigenaar.
Vooral bewoners rond de Brabantse stedenrij en Maastricht
kunnen, zonder het eigen verzorgingsgebied te verlaten, tegen
mogelijk lagere kosten een aantrekkelijke woning kopen. Sinds
1 januari 2001 kunnen Nederlanders die in het buitenland
wonen ervoor kiezen om onder het Nederlandse belastingregime te blijven vallen. In dat geval blijft bijvoorbeeld de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar. Dat maakte het financieel nog aantrekkelijker om zich in België te vestigen.

Tilburg, Eindhoven en Maastricht
De meeste autochtonen die naar België emigreren komen uit de grensstreek. Het merendeel van de migratie vindt
plaats vanuit de drie zuidelijke provincies (kaart 1). Gemeenten die gezien de grote afstand tot de Belgische grens
een relatief hoog aandeel emigranten naar België kennen, zijn Rozendaal (bij Arnhem), Muiden en Hillegom.
Uit Baarle-Nassau en Cranendonck (onder Eindhoven) zijn naar verhouding de meeste Nederlanders naar België
verhuisd. Gemeenten met een zeer hoog aandeel emigranten naar België liggen vrijwel uitsluitend rond Tilburg,
Eindhoven en Maastricht. Gemiddeld bevinden zich onder duizend personen die uit Nederlandse gemeenten vertrekken zeven emigranten naar België.
De meeste Nederlanders in België wonen, als verwacht, in de grensstreek. Het hoogst is het aandeel Nederlanders
in de arrondissementen Maaseik en Tongeren (Belgisch Limburg). Beide arrondissementen liggen op pendelafstand
van Maastricht. In het arrondissement Maaseik is tussen 1 januari 1991 en 1 januari 2003 het aantal in Nederland
geboren personen met bijna achtduizend gestegen tot bijna vijftienduizend. Zij vormen daar ruim zes procent van de
bevolking. In het arrondissement Tongeren nam het aantal in Nederland geboren personen toe met bijna vijfduizend
tot tienduizend (vijf procent van de bevolking).

Zelfstandigen, studenten en ambtenaren
De groep Belgiëgangers is anders samengesteld dan de groep emigranten die naar andere landen gaat. Ruim 57
procent van de migranten naar België is werknemer of zelfstandig. Dit aandeel is groter dan onder alle migranten
(vijftig procent). Ook zitten onder Belgiëgangers relatief meer scholieren en studenten dan onder emigranten naar
andere landen. Het aandeel inactieven is in de migratie
Figuur 2. Status op de arbeidsmarkt van autochtone emigranten
naar België juist laag.
naar land van bestemming, 2004
In sommige beroepen zijn belgiëgangers oververtegenwoordigd: in het algemeen overheidsbestuur, de
60,0
medische zorg en banken en verzekeringsbedrijven.
40,0
Mogelijk leidt de relatie met de Europese Commissie
20,0
tot een stroom (bestuurs)ambtenaren naar Brussel.
0,0

werknemer/ uitkering
zelfstandige
België

pensioen

scholier/
student

ander land

inactief

Carel Harmsen
Met dank aan Michel Poulain (GéDAP, Université catholique de Louvain,
België).

Deze pagina is samengesteld door de divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken van het CBS.  www.cbs.nl

ESB  16-6-2006

287

Auteur