Ga direct naar de content

Service agenda

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 16 2006

s e r v i c e   ■  ag e nda

Agenda
Economie & Recht

Inflatie of illusie?

Het Tjalling C. Koopmans Onderzoeks- 
instituut organiseert op 22 en 23 juni in de
blauwe zaal van de Universiteit van Utrecht
een internationale workshopserie rond
economie en rechten. Het doel van de workshops is het debat stimuleren voor economie
en rechten en economie- studenten. Het
onderwerp van de workshop is de economie
van het ontslagrecht. Wat kan geleerd worden
van economische analyses bij het benaderen
van de ‘goede’ ontslagbescherming? Een
aantal gastsprekers zullen hun meest recente
werk presenteren en tien papers zullen op de
website verschijnen waarin de onderwerpen
van verschillende kanten worden belicht.
Neem voor deelname contact op met Sanne
Mook: s.mook@econ.uu.nl of tel. 030- 253 9956

Op 20 juni zal een door het CPB georganiseerde lezing worden gehouden met de titel
‘Perceived inflation and actual price changes in the Netherlands’ door G. Antonides
(Wageningen University). De discussant bij
deze lezing is Mauro Mastrogiacomo (CPB).
Meer informatie is te vinden op de website:
www.cpb.nl

Mededingingsbeleid
Encore organiseert deze zomer op 31 augustus en 1 september in de Burcht van Berlage
te Amsterdam een cursus over de wetgeving
die gevormd wordt ter bevordering van
‘gezonde’ concurrentie. De workshop zal
gegeven worden door prof.dr Vivek Ghosal,
werkzaam aan het Georgia Institute of
Technology. Ghosal heeft ervaring opgedaan met het controleren van onder andere
fusies en joint ventures bij het Amerikaanse
Department of Justice en zal deze wijsheid
proberen over te dragen in het verloop van
de tweedaagse cursus die door Encore als
intensief wordt beschreven. Voor meer informatie of inschrijving kunt u terecht op de
website: www.encore.nl

Chinees-Nederlands Business Forum
Op donderdag 22 juni organiseert de vereniging van Chinese wetenschappers en ingenieurs een bijeenkomst in het ‘Science Park’
te Amsterdam met als titel ‘Industrial technological upgrading in China and its impact
on Dutch and Chinese enterprises’. Op dit
forum zullen verschillende prominenten op
het gebied van Research & Development en
buitenlandse investeringen spreken. Onder
de themasprekers bevinden zich Pieter
Waasdorp (ministerie van Economische
Zaken), Frans van Empel (Philips Research),
Paul Mittertreiner (directeur DHV), Xiaojia
Xu (HollandChinaCo) en verschillende
afgevaardigden van de Chinese ambassade.
Voor meer informatie, het programma en
inschrijving kunt u terecht op de website:
www.vcwi.nl

266

ESB  16-6-2006

Professor Sir Clive W.J. Granger
benoemd op Henri Theil Chair
Het College van Bestuur van de Erasmus
Universiteit Rotterdam heeft besloten een
wisselleerstoel, de Henri Theil Chair, bij de
Faculteit der Economische Wetenschappen
in te stellen. Deze leerstoel is vernoemd naar
een van de oprichters en de eerste directeur
van het Econometrisch Instituut. Sir Clive
W.J. Granger zal als eerste professor de leerstoel bekleden. Professor Granger heeft in
2003 de Nobelprijs voor de Economie in ontvangst genomen en ontving op 15 juni 2006
ter gelegenheid van het vijftig jarige bestaan
van het Econometrisch Instituut een eredoctoraat van de Erasmus Universiteit.

Seminars
TILEC
19 juni: Major investments, firm financing
decisions and long-run performance, M.
Flannery (University of Florida).
28 juni: Sudden deaths: Taking stock of
political connections, M. Faccio (Vanderbilt
Business School).  
www.tilburguniversity.nl/tilec

Nyenrode
29 juni: Organizations as a conversation or
an immune-system, I. Nabben and Chris
Sigaloff (Nyenrode Business Universiteit).
www.nyenrode.nl

Tinbergen
23 juni: Asymptotically normal integration and co-integration testing, U. Hassler
(Goethe-University Frankfurt).  
www.tinbergen.nl

Merit
27 juni: policy Foreign Ownership,
Technological capability and exports:
Evidence from Sri Lankan enterprises, G.
Wignaraja. www.unu-merit.nl

Personalia
Prof.dr J.P.C. Kleijnen is benoemd
tot external fellow van de Mansholt
Graduate School of Social Sciences van
de Universiteit van Wageningen. Vorig
jaar is Kleijnen al betrokken geweest bij
Mansholt als parttime professor, nu is hij
gevraagd om verbonden te blijven als
fellow. Jack Kleijnen is hoogleraar aan de
Universiteit van Tilburg waar hij het vak
informatiekunde doceert.
Dr W.A. Dolfsma heeft met zijn boek
‘Institutional economics and the formation
of preferences’ de 2006 Myrdal prize
gewonnen. De Myrdal prize wordt jaarlijks
uitgerijkt door de Eurpean Association
for Evolutionary Political Economy
(EAEPE) aan de door EAEPE als best
gekozen monografie geschreven op hun
vakgebied. Wilfred Dolfsma is verbonden
aan de Universiteit van Maastricht en
aan de Universiteit van Rotterdam als
respectievelijk assistant en associate
professor.
Prof.dr R. Bolton, hoogleraar Marketing
aan de W.P. Carey School of Business van
de Arizona State University is benoemd
tot Honorary Professor in ‘Research on
Customer Behavior’ aan de Faculteit van
Economische Wetenschappen van de
Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek
van Ruth Bolton richt zich voornamelijk op
de mechanismen die consumentengedrag
verklaren en op de effecten van ‘customer
strategies’, zoals het verbeteren van de
servicekwaliteit of ‘relationship marketing’.

Promotie Universiteit van
Maastricht
Op 29 juni zal Thomas E. Pogue om
16.00 uur promoveren. De titel van
zijn proefschrift luidt: “The evoluation
of research collaboration in South
African gold mining: 1886-1933†en de
promotoren zijn: prof.dr R. Cowan, prof.dr
N. Nattrass & prof.dr D. Kaplan.