Ga direct naar de content

Column: Hoe vroeger op school, hoe beter

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 30 2007

ceteris paribus
ESB-Top 10

Vraag v/d week

Rapportcijfers Nederlandse gemeenten met
de beste economische prestaties in 20061

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

aan Luc Soete, hoogleraar aan de Universiteit
Maastricht

Wat vond u de grootste
technologische innovatie
van de afgelopen jaren
en waarom?
1

Ik dacht onmiddellijk aan de iPod, die
op 23 oktober 2001 wereldkundig werd
gemaakt door Steve Jobs. Amper zes
jaar later is het product niet meer weg te
denken uit het straatbeeld. Over de jaren
heen werd de iPod zowel wat onderliggende technologie als vormgeving betreft
verder ontwikkeld zodat het woord nano
tegenwoordig eerst en vooral geassocieerd
wordt met een iPod, eerder dan met het
SI-voorvoegsel: factor 10 –9. Tezelfdertijd
vormt de huidige iPod de basis voor geavanceerdere toepassingen zoals video en
telefonie. De iPod ­llustreert dat vormgei
ving en designinnovatie essentiële onderdelen zijn van technologische innovatie. Een
perfecte combinatie zoals in het geval van
de iPod kan zelfs leiden tot een gedragsverandering die zich niet beperkt tot één
specifieke gebruikersgroep, maar zowat
iedereen infecteert. Zo werd de vraag naar
het product ook volledig onderschat. In
2005 schatte Dylan Jones, auteur van het
boekje Ipod, therefore I am dat er in 2008
zo’n tien miljoen exemplaren wereldwijd
verkocht zouden worden. Vorig jaar waren
dat er zeventig miljoen. De iPod heeft ook
het einde ingeleid van de cd, en de relatie
tussen consument en muziek­ndustrie op
i
een nieuwe, digitale leest geschoeid.

(1) Haarlemmermeer
(5) Moerdijk
(6) Barendrecht
(4) Veghel
(11) ’s-Hertogenbosch
(2) Zwolle
(14) Eindhoven
(38) Oldenzaal
(25) Naarden
(10) Oosterhout

7,86
7,82
7,71
7,69
7,66
7,65
7,63
7,61
7,58
7,56

Tussen haakjes de positie in 2005

Bron: Elsevier (2007) Toplocaties 2007, 10 november.

Uit de oude ESB-doos
De recente prijsverlagingen van gloeilampen in
het Verenigd Koninkrijk (…) zijn vnl. een gevolg
van daling van de fabricagekostprijs door verbeterde produktiemethoden (…). Het jaarlijks
lampenverbruik bedraagt ongeveer 100 mln.
stuks (…) De gemiddelde levensduur van een
lamp is ongeveer 1.000 uur, zodat veelal slechts
huiskamer- en keukenlampen ieder jaar moeten
worden vervangen; zo gezien is de markt dus
vrij beperkt. Toch meent men dat deze markt nog
wel voor uitbreiding vatbaar is. De tendens naar
indirecte verlichting en naar diverse vormen
van lichtkronen met meer lampen kan er nl. toe
leiden dat een deel van het publiek gaandeweg
meer gloeilampen gaat kopen. Bovendien is er
een onmiskenbare tendens naar het gebruik van
sterkere lampen; de omzet
van 25 watt lampen daalt
maar de 150 watt lamp (…)
bereikt thans een veel grote
marktaandeel.
Bron: ESB (1960)
Gloeilampen, ESB,
45(2218), 51.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Nationale Beeldbank
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

736

ESB

30 november 2007

Auteur