Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: mei 2 2008

ceteris paribus
ESB-Top 10

Vraag v/d week

Top tien duurste steden van Europa (om in
te wonen).

1
aan Charles van Marrewijk (hoogleraar aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam en Academisch
Directeur van het IHS).

Is Barroso’s angst voor protec­
tionisme in Europa gegrond?
Twee maanden terug waarschuwde José
Manuel Barroso, voorzitter van de Europese
Commissie, de ministers van financiën
van de eurolanden ervoor bij economische
tegenwind niet terug te vallen op protectio­
nisme, acties tegen financiële globalisering of kunstmatige stimulering van de
economie. Dus rijst de vraag of die angst
gegrond is. Het antwoord is ja, om twee
hoofdredenen.
Ten eerste gaat het minder goed met de
Europese economie. De groei daalde in het
laatste recente kwartaal van 2,6 procent
naar 2,2 procent op jaarbasis; de euro is
duur, zodat de concurrentiekracht in een
jaar daalde met 6,9% (ECB); het handelstekort is opgelopen tot 10,7 miljard euro;
en de inflatie gestegen tot 3,3 procent.
Onder die omstandigheden is er altijd roep
om protectionistische maatregelen.
Ten tweede omdat het cruciaal is dat vooraanstaande leiders onophoudelijk op het algemeen belang van vrijhandel en onbelem­
merde kapitaalstromen blijven hameren als
tegenwicht voor de nooit aflatende, door
eigen belang ingegeven roep om protectionistische maatregelen van lobbygroepen
en belangenverenigingen. Barroso mag zich
wellicht Don Quichot tegen de windmolens
voelen, het is toch belangrijk dat hij het
doet.

Moskou, Rusland

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Londen, Engeland
Kopenhagen, Denemarken
Genève, Zwitserland
Zürich, Zwitserland
Oslo, Noorwegen
Milaan, Italië
Sint Petersburg, Rusland
Parijs, Frankrijk
Dublin, Ierland

Rangschikking op basis van de Cost of Living Survey van
Mercer Human Resource Consulting, 2007.

Uit de oude ESB-doos
In onze tijd van toenemende werkclassificaties
kan de overheid bezwaarlijk onverschillig blijven
voor sommige verschijnselen in de muzikale wereld, die tegen moderne tendenties ingaan. Men
kan dit aldus formuleren: waarom moest, om terug
te gaan tot omstreeks 1950, een eerste blazer van
het Concertgebouw tot f. 6.600 ’s jaars verdienen,
terwijl zijn collega te Arnhem het met een maximum van f. 4.250 moest stellen? Het antwoord
luidt dan gaarne, dat het Concertgebouworkest
heel iets anders is, vanwege Amsterdam en wat
al niet. Op zichzelf kan dat zeer plausibel klinken,
maar het is weinig in harmonie met de praktijk
op zo menig ander respectabel gebied, zoals dat
van hoogleraren aan rijksuniversiteiten of presidenten van gerechtshoven, in wier jaarwedden
allengs allerlei van oudsher bestaande verschillen
wegens standplaats aanzienlijk werden gereduceerd of
o
­ pgeheven.
Bron: G.L.A. Ott, Verdelende
rechtvaardigheid in musicis,
ESB, 13 februari 1957,
127–129.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Izaak Dekker, Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiemedewerker: Mike Dell
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

288

ESB

93(4534) 2 mei 2008