Ga direct naar de content

Economie in beeld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 2 2008

economie in beeld
Vele wegen leiden naar een bestemming en stropen
vol tot alles stilstaat. Het vrachtvervoer sliert
wagens tot colonnes en plaveit de wegen met grof
rubber. Wat vervoerd wordt voert te ver om nog een
bestemming te bereiken. De economische logica van
de logistiek is al jaren het spoor bijster.
Weg transport?

A. Martinusse

272

ESB

93(4534) 2 mei 2008

ESB

93(4534) 2 mei 2008

273

Foto: Dolph Cantrijn / Hollandse Hoogte

Auteur