Auteur

Wim Goes

Spaarrente daalt onder gemiddelde eurogebied

Het rentetarief dat Nederlandse banken betalen over het spaargeld van huishoudens neemt al jaren gestaag af. In maart 2018 betaalden Nederlandse banken over het gemakkelijk opneembaar spaargeld een rente van 0,13 procent.

Krimp in Nederlandse bedrijfskredietverlening neemt af

Het herstel van de economie is niet gepaard gegaan met een toenemende bedrijfskredietverlening door banken. Maar andere vormen van externe financiering nemen sinds vorig jaar snel toe.

Statistiek: Nederlandse spaarrente daalt naar EMU-gemiddelde

De spaarrente op gemakkelijk opneembaar spaargeld lag begin 2012 nog ongeveer 60 basispunten boven het gemiddelde.

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek (2)


Statistiek


Statistiek


Statistiek