Auteur

Wim Boonstra

Monetaire normalisering biedt kans om eurozone substantieel te versterken

Na jaren van expansief beleid dwingt de hoge inflatie de Europese Centrale Bank (ECB) om de monetaire verhoudingen te normaliseren. Wat moet de centrale bank nu doen met de opgekochte staatsschuld? En hoe kan ze de liquiditeitsreserves van het bankwezen tot normale verhoudingen terugbrengen? Een voorstel.

Kans zeer klein dat hogere rente leidt tot sterke stijging staatsschuld

Bij het beantwoorden van Kamervragen over zijn doorrekening van het Coalitieakkoord kwam het Centraal Planbureau ook met een raming van de effecten van een rentestijging op de staatsschuld. Het is echter onduidelijk waarop het planbureau deze raming baseerde. Want de fors oplopende staatsschulden die het Planbureau presenteerde zijn uiterst onwaarschijnlijk.

Central bank digital currency: look before you leap

The Netherlands Scientific Council for Government Policy (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, or “WRR”) is recommending that people should be given a checking account with the central bank. However, this may have far-reaching consequences for both financial stability and the position of the Dutch central bank (DNB). Is the WRR really aware of the consequences of its advice?

Digitaal centralebankgeld: bezint eer ge begint

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseert om mensen een betaalrekening bij de centrale bank te geven. Dit heeft echter verstrekkende consequenties voor zowel de financiële stabiliteit als de positie van De Nederlandsche Bank. Overziet de WRR de gevolgen van zijn eigen advies eigenlijk wel?

Publieke geldschepping kent belangrijke nadelen

De roep om geldschepping publiek te maken, klinkt steeds luider. Is het een goed idee?

Monetair beleid na kwantitatieve verruiming

Begin 2018 zal de Europese Centrale Bank het tempo van haar opkoopprogramma verlagen. Heeft het programma ­opgeleverd wat werd gehoopt? Zal de ECB het opgekochte papier weer van haar balans afhalen en zo ja, hoe dan?

Berichten over het einde van banken zijn schromelijk overdreven

Het einde van het bankwezen is vaker voorspeld. Bill Gates stelde in de jaren tachtig al dat we de functies van banken nodig hebben, maar de banken zelf niet. En ook aan het begin van deze eeuw was de mening wijdverbreid dat internet het bancaire kantorennetwerk overbodig zou maken.

Een schuldenvrije samenleving kan niet

Het huidige geldstelsel vervangen door een schuldenvrij systeem klinkt geweldig, maar helaas blijft ook een schuldenvrije samenleving niet lang schuldenvrij. Een gedachte-experiment legt uit waarom.

Waarom alternatieve monetaire financiering geen goed idee is

Wim Boonstra en Daniel van Schoot reageren op het blog van Bas van der Hout.

Lacunes in degelijk WRR rapport over financiële sector

De WRR heeft een evenwichtig en rijk gedocumenteerd rapport gepubliceerd dat zonder twijfel discussie zal losmaken.

Geld scheppen met Boonstra en Van Schoot (9)

Vandaag het laatste deel van de blogreeks, waarin we de toekomst van het monetair beleid bespreken.

Geld scheppen met Boonstra en Van Schoot (8)

Monetair beleid en helikoptergeld: hoe werkt het door in de economie?

Geld scheppen met Boonstra en Van Schoot (7)

Bij monetaire financiering van overheidsuitgaven en helikoptergeld wordt de dunne lijn tussen monetair en begrotingsbeleid overschreden.

Geld scheppen met Boonstra en Van Schoot (6)

Hoe effectief is kwantitatieve verruiming nu echt?

Geld scheppen met Boonstra en Van Schoot (5)

QE en de transmissiekanalen.

Geld scheppen met Boonstra en Van Schoot (4)

Monetair beleid en prijsstabiliteit.

Geld scheppen met Boonstra en Van Schoot (3)

Waar komen inflatie en deflatie vandaan?

Geld scheppen met Boonstra en Van Schoot (2)

De relatie tussen de geldhoeveelheid en de ontwikkeling van het gemiddelde prijspeil.

Geld scheppen met Boonstra en Van Schoot (1)

De definitie van geld.

De daling van de leverage ratio sinds 1900 nader verklaard


De geldfabriek nader bekeken


Uit de column van Wim Boonstra


Column: Kwakkelweer of stormwaarschuwing rood


Column: Friedrich Hayek, Sylvio Gesell en de bitcoin


Reactie op: Hypotheekrenteaftrek en de kredietcyclus


Verhoging van eigen vermogen bij banken


De bruikbaarheid van het Chicago-plan


Impliciete staatsgaranties voor systeembanken


Reactie op: Hollands hoge hypotheekrentes


Conditionele Eurobonds als overgangsregime