Auteur

Wilfred Dolfsma

Universitaire en economische pieken

De manier van samenstellen van een ranking is mogelijk doorslaggevender dan kwaliteitsverschillen.

De innovatiebronnen van kleine ondernemers


Uitbijter: Taal en de markt voor treinvervoer


Bestuursdiversiteit en innovatie


Patentkaart van Nederland in aantal en kwaliteit


Fusies en innovatie in de farmaceutische industrie in Europa


Mening: Industriebeleid en marktdynamiek


Regulering en innovatie op de zoetwarenmarkt


Van onderzoeksinput naar -output


Investeringen van Sovereign Wealth Funds


Economie en bedrijfskunde evalueren


Reactie op: Orgaandonatie gift, geen plicht


Innovatie, toetreding en bedrijfsgrootte


Het Nederlandse innovatiesysteem


Mening: Prikkels voor economen


Boeken


Mening: Regels Maken Vlegels


Innovatie: mkb belangrijker dan grootbedrijf


Mening


Mening: De innovatievoucher nader bekeken


Mening: Overheidsfalen in een beregelde economie


Boeken


De kenniseconomie de maat genomen


Vertrouwen op eigenbelang


3:83(3) BW en de kenniseconomie


Kennis met geschiedenis


Hightech door Nederland


Onderzoek en ontwikkeling activeren


Internet en het 'economisch klimaat'


Monopolies op het internet