Auteur

Wilfred Dolfsma

Naar grootschalige hightech-landbouw

Om de wereldbevolking op een duurzame wijze van voedsel te voorzien, dient de voedselproductie te veranderen. De markt tendeert bij deze transitie naar schaalvergroting. Mochten we niet afhankelijk willen zijn van alleen de allergrootste agrofoodbedrijven, dan is er een grotere rol weggelegd voor overheids­inmenging

Universitaire en economische pieken

De manier van samenstellen van een ranking is mogelijk doorslaggevender dan kwaliteitsverschillen.

De innovatiebronnen van kleine ondernemers


Uitbijter: Taal en de markt voor treinvervoer


Bestuursdiversiteit en innovatie


Patentkaart van Nederland in aantal en kwaliteit


Fusies en innovatie in de farmaceutische industrie in Europa


Mening: Industriebeleid en marktdynamiek


Regulering en innovatie op de zoetwarenmarkt


Van onderzoeksinput naar -output


Investeringen van Sovereign Wealth Funds


Economie en bedrijfskunde evalueren


Reactie op: Orgaandonatie gift, geen plicht


Innovatie, toetreding en bedrijfsgrootte


Het Nederlandse innovatiesysteem


Mening: Prikkels voor economen


Boeken


Mening: Regels Maken Vlegels


Innovatie: mkb belangrijker dan grootbedrijf


Mening


Mening: De innovatievoucher nader bekeken


Mening: Overheidsfalen in een beregelde economie


Boeken


De kenniseconomie de maat genomen


Vertrouwen op eigenbelang


3:83(3) BW en de kenniseconomie


Kennis met geschiedenis


Hightech door Nederland


Onderzoek en ontwikkeling activeren


Internet en het 'economisch klimaat'