Auteur

Wiemer Salverda

Aantal verdieners in huishouden bepaalt inkomens- én arbeidsmarktpositie

Het tweeverdienersmodel is de afgelopen decennia steeds gebruikelijker geworden, maar er is ook nog een aanzienlijk aantal huishoudens met slechts één kostwinner. Het gevolg is dat het huishoudensinkomen meer bepaald wordt door het aantal verdieners in een huishouden dan door het uurloon. Dat zet de ongelijkheid, de arbeidsmarkt en het bijbehorende beleid op zijn kop.

Met een halve waarheid polariseert Van Mulligen het debat

De recente publicatie Economische groei en het inkomen van Nederlanders van CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen doet veel stof opwaaien. Nu loopt elke discussie dood op de website van het CBS. Daarbij roept het verhaal zelf het gevoel op dat het CBS het liever niet heeft over ongelijkheid. Beide punten bedreigen de neutrale reputatie van het CBS.

Maak van uitzendbureaus poortwachters die de flexibilisering inperken

Na jaren van een explosieve groei in flexibele contracten legt de coronacrisis de kwetsbaarheid van flexibele werknemers bijzonder goed bloot. Eerder getroffen maatregelen om de onzekerheid van werk en inkomen terug te dringen helpen niet, en het effect van nieuwe voorstellen kan betwijfeld worden. Wat is er nodig om wel succes te boeken?

Solidariteit is onmisbaar voor pensioenhervorming

Meer solidariteit is nodig om de ongelijkheid te verkleinen. Solidariteit een plek geven kan gemakkelijk. De huidige pensioenregelingen hoeven er niet massaal voor op de schop, en de fondsen hoeven niet te worden afgeschaft. De wettelijke invoering van een uniforme basispensioenpolis binnen alle bestaande pensioenregelingen is voldoende, ongeacht uitvoering door fonds of verzekeraar.

Nederlandse vermogens schever verdeeld dan gedacht

De officiële vermogensstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek onderschatten het ‘aanmerkelijk belang’ met een factor twee. Als we hiervoor corrigeren, nemen de topvermogensaandelen significant toe. Ook sluit de hiermee geschatte top 500 verrassend goed aan op de Quote 500.

De Flexwolf verslindt de Nederlandse arbeidsmarkt

In een poging om de wildgroei van flexibel werk in te perken, adviseerde de commissie-Borstlap op 23 januari onder andere om het vaste contract minder vast te maken. Dit zou de ­ongelijkheid tussen kansarmen en kansrijken verkleinen. Maar klopt het wel dat de groei van flexibele contracten vooral kansarme ­werk­nemers treft?

Verdeling inherent aan welvaart

Zonder dashboards geen goede besturing – aan welke knoppen moet je draaien? – en geen goede analyse. Aan de analyse de taak om te voorkomen dat beleidsmakers het laaghangend fruit plukken en de rest laten zitten.

Vermogensongelijkheid in Nederland


Column


Europa versus VS: starre lonen of geringe consumentenvraag?


Topinkomensaandelen in de twintigste eeuw


Schaduwlandschap


Polderblijheid, polderblindheid


Minimumloon en werkloosheid