Auteur

Thomas van Huizen

Het maatschappelijk belang van kinderopvang vereist prijsregulering

Om de kansengelijkheid te vergroten, stelt Rutte IV een bijna gratis kinderopvang in het vooruitzicht. Maar gaat dat wel werken?

Al op tweejarige leeftijd lopen kinderen van laagopgeleide ouders fors achter

Volgens een recente studie van het CPB hebben kinderen met laagopgeleide ouders een beperkte achterstand in taal- en rekenvaardigheden. Volgens Thomas van Huizen is deze conclusie niet juist. Het CPB onderschat de achterstand door methodologische keuzes bij de berekening van onderwijsachterstanden van jonge kinderen.

Het maatschappelijk rendement van voorschoolse voorzieningen

Investeren in voorschoolse en universele voorzieningen loont. Het rendement van universele voorzieningen is echter lager dan dat van effectief doelgroepenbeleid

Europa is gelukkig met vakantie

Hebben Amerikanen onvoldoende vakantie?

De invloed van baanonzekerheid op mentale gezondheid


Wet werk en zekerheid en de rol van sociale partners


Reactie en naschrift op: Het effect van telewerk op de arbeidsmarktpositie van vrouwen


Reactie op: Korter werken of investeren in de levensloop