Auteur

Theo Smid

Gasprijs stijgt naar recordhoogte

Gas is in 2021 aan een ongekende prijsstijging onderhevig geweest. Dit was het duidelijkst op de Europese en Aziatische gasmarkten, allebei grote importeurs van aardgas. In november 2021 was de Nederlandse gasprijs bijna vijf keer zo hoog als in november 2020

Britse handel verlegt zich naar landen buiten de Europese Unie

Britse handel verlegt zich naar landen buiten de Europese Unie, blijkt uit statistieken van Smid en Frankena. In mei 2021 lag de handel met de EU ruim 15 procent lager, terwijl de handel met landen buiten de EU slechts met 7 procent is afgenomen.

Historische kapitaalvlucht uit opkomende landen

De afgelopen jaren vond er, als gevolg van een mondiale zoektocht naar rendement, een grote kapitaalstroom richting opkomende markten plaats. Recent is het sentiment echter omgeslagen. Door de vlucht naar veiligheid stroomde in maart 2020 een recordbedrag van tachtig miljard dollar aan portfoliobeleggingen weg uit opkomende landen. In omvang was deze uitstroom veel groter dan tijdens de mondiale financiële crisis van 2008.

Italiaans begrotingsbeleid is struisvogelpolitiek

De coronacrisis dwingt de Italiaanse overheid meer uit te geven, terwijl de inkomsten teruglopen. Dit komt zeer ongelegen. Met een overheidsschuld van 136,2 procent bruto binnenlands product heeft Italië na ­Griekenland de hoogste schuld in de eurozone en het land voerde al een expansief begrotingsbeleid. Een schuldhoudbaarheidsanalyse laat zien hoe beperkt de mogelijkheden zijn.

Lage olieprijs treft Rusland

Lage olieprijs treft Rusland

Productie elektrische auto afhankelijk van instabiele landen

De vraag naar elektrische auto’s zal de komende decennia sterk toenemen. De grondstoffen die nodig zijn voor de productie van elektrische auto’s komen echter veelal uit een beperkt aantal andere landen.

Export in hernieuwbare energiesector komt op stoom

Opvallend is dat het exportaandeel zonne-energie en windenergie in Nederland minder groot is dan het gemiddelde aandeel wereldwijd.

Brexit al zichtbaar in bilaterale handelsstromen

Op het moment dat bekend werd dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zou treden werd er al druk gespeculeerd wanneer de gevolgen voor de handel merkbaar zouden zijn. Nu zijn er al een aantal opvallende trends zichtbaar.

Statistiek: Monetaire verkrapping komt dichterbij

De ECB voert sinds de financiële crisis een zeer ruim monetair beleid. Met het aanhoudende economische herstel in de eurozone is de discussie over de timing van monetaire verkrapping opgelaaid.

Fiscal Compact geen garantie voor gezonde overheidsfinancien