Ga direct naar de content

Brexit al zichtbaar in bilaterale handelsstromen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 23 2018

■ Dana Bodnar en Theo Smid (Atradius)

Op het moment dat bekend werd dat het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) zou treden werd er al druk gespeculeerd wanneer de gevolgen voor de handel merkbaar zouden zijn. De handel tussen het VK en de EU (EU-27) kan in ieder geval tot en met het officiële moment van uittreding op 31 maart 2019 ongehinderd plaatsvinden. Waarschijnlijk voorziet een transitieperiode zelfs voor ongehinderde handel tot en met 31 december 2019. Toch zijn er nu al een aantal opvallende trends zichtbaar in de bilaterale goederenstromen.

De omvang van bilaterale handelsstromen vertonen een sterke samenhang met de wisselkoers euro/pond (figuur). Tegen het einde van 2015, toen duidelijk werd dat het referendum over uittreding uit de EU echt ging plaatsvinden, begon het Britse pond flink aan waarde te verliezen. Het pond is op het moment van schrijven dertien procent gedeprecieerd ten opzichte van de euro in vergelijking met juni 2016, de maand waarin het Brexit-referendum plaatsvond.

De exportgroei vanuit de EU naar het VK is flink afgenomen. Na de financiële crisis, in de periode 2011–2015, groeide de export vanuit de EU naar het VK jaarlijks met gemiddeld 6,4 procent. Dat was sneller dan de 1,2 procent exportgroei vanuit het VK naar de EU. Na het Brexit-referendum is dat omgekeerd. In de twaalf maanden voorafgaand aan april 2018 groeide de export van goederen vanuit het VK naar de EU gemiddeld met 5,4 procent jaar-op-jaar. Over dezelfde periode kromp de export van de EU naar het VK met 0,3 procent.

Ook de import in het VK vanuit de rest van de EU is geraakt door het Brexit-referendum. Dit komt door de depreciatie van het Britse pond, die leidt tot een hogere inflatie en een lagere (reële) loongroei. Omgekeerd zorgden de verbeterde prijsconcurrentiepositie van het VK en het breder gedragen economische herstel in de EU voor een hogere export vanuit het VK. Voor 2019 verwachten we een stabielere ontwikkeling van de wisselkoers euro/pond, wat een neerwaarts effect zou hebben op de exportgroei vanuit het VK naar de EU en een opwaarts effect op de export van de EU naar het VK.

Auteurs

Categorieën