Auteur

Seth van den Bossche

Veel werknemers willen eerder stoppen met werken dan overheid beoogt

Langer doorwerken wordt door de overheid van groot belang geacht. Maar hoe gemotiveerd zijn werknemers daarvoor? En ­welke factoren bevorderen en remmen langer doorwerken?

Neergaande trend in de kwaliteit van arbeid

Het laatste decennium was er een ongunstige ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden waarneembaar. Qua arbeidscontract werd de situatie met name voor jongeren in de periode 2007–2013 steeds beroerder.

Dalende autonomie werknemers risico voor innovatiekracht


Zwaar werk en vervroegd pensioen


Beroep als voorspeller van langdurig geregistreerd verzuim


Effecten van Arboconvenanten


Nomby


Europese distributiecentra in Nederland