Auteur

Serge van Knippenberg

Overheden betalen minder aan rente, ondanks oplopende schulden

Europese overheden betalen minder aan rente op hun staatsschuld door de daling van de marktrente. Het is echter de vraag of de lage rente stand zal houden op de lange termijn.

Statistiek


Structurele hervormingen remedie tegen Japan-scenario