Auteur

Sander van Veldhuizen

Mobiliteit bij hoge hypotheekschuld

Huishoudens met woningen die onder water staan moeten hun restschuld financieren als zij willen verhuizen. Op basis van data op huishoudniveau kijkt dit artikel hoe groot de invloed van die drempel is en welk deel van de terugval in woningtransacties verklaard kan worden door het onder water raken van een woning.

Statistiek: Een voorlopende huizenmarktindicator

Door zoekopdrachten bij Google naar hypotheken te vergelijken met het daadwerkelijke aantal transacties van koopwoningen kan eerder gereageerd worden op veranderingen in marktomstandigheden.

Verandert fintech de financiële sector?

Michiel Bijlsma en Sander van Veldhuizen bespreken de artikelen uit het themanummer Fintech. Verandert de marktstructuur als gevolg van fintech?

Op de tekentafel: hypotheekverzekeringen

Welk marktfalen rechtvaardigt het bestaan van een hypotheekverzekering? En welke aandachtspunten brengt dat met zich mee voor de vormgeving van een hypotheekverzekering?

Afgenomen kredietverlening en de groei van het Nederlandse mkb