Auteur

Sander Muns

Baten van slimme toedeling rendementen hoger dan van intergenerationele risicodeling

Het nut en risico van intergenerationele risicodeling houdt de gemoederen al langer bezig. Is het mogelijk om met een slimmere rendementstoedeling dezelfde of zelfs hogere baten te hebben?

Drie jaar eerder met pensioen in 2035 door flexibele AOW-leeftijd

Al lange tijd wordt er nagedacht over een regeling waardoor kwetsbare groepen eerder met pensioen kunnen. Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek bleek dat de flexibele AOW-leeftijd voor lage inkomens slechts vier maanden vroegpensioen opleverde. Aanpassing van vier aannames levert echter een ander beeld op.

Deeltijdpensioen kan fiscaal ongunstig zijn

Door de stijgende AOW-leeftijd is het voor sommigen aantrekkelijk om in de periode voorafgaande aan de AOW-leeftijd in ­deeltijd te gaan werken en daarnaast van een deeltijdpensioen te genieten. Welke fiscale gevolgen heeft dit?

De gevolgen van systeemrisico in de bankensector

Doordat grote banken beschermd worden tegen faillissement nemen ze meer risico.