Auteur

Roy Thurik

Deeptech-ondernemerschap moet de wereld redden

Ondanks de vele aanvallen van rechts en van links is de ondernemerschapseconomie, net als het westerse democratische liberalisme, nog springlevend. Wel moeten we die ondernemerschapseconomie nu richten op de leefbaarheid van onze aarde. Dat zou dus de focus moeten zijn van het ondernemerschapsbeleid.

CPB-reactie beperkt zich tot technische kritiek en mist de essentie

Een macromodel voor de middellange termijn kan niet zonder een verklaring voor de ontwikkeling van TFP, zoals die mag worden verwacht in een moderne entrepreneurial economie.

Het belang van innovatie, onderwijs en ondernemerschap voor groei

De huidige macro-economische modellen onderschatten wat innovatie, onderwijs en ondernemerschap betekenen voor economische groei.

Naschrift


Canon deel 4: ondernemerschap


De nieuwe Nederlandse multiondernemerschapseconomie


De genetica van ondernemerschap


De ondernemerschapseconomie


Ondernemerschap en de crisis


Ondernemerschap en de recessie


Een kwestie van geduld


Van management naar ondernemerschap


Entrepreneurship


Bedrijfstakevoluties


Entrepreneurship


Economische groei en kleinschaligheid


Dynamiek en kleinschaligheid


De gevolgen van de nieuwe vestigingswet


Is de Nederlandse industrie wel zo weinig dynamisch?


Ondernemingsverwachtingen voor 1993


Ondernemerschap in de VS


Plaats en rol van de Nederlandse groothandel


Structuurveranderingen in de Nederlandse industrie


Is big toch beautiful?


Prijszetting, kosten en de invloed van de conjunctuur