Auteur

Robert Scholte

Verschillen in inkomensposities onder ouderen

De inkomenspositie van 65-plussers is de laatste jaren, onder andere door het niet indexeren van pensioen, onder druk komen te staan. Toch hebben veel ouderen het nog relatief goed.

Statistiek: Zorgverzekeraars maken winst op niet-ingezetenen

Buitenlandse seizoenarbeiders kunnen zorgverzekeringen afsluiten tegen een lagere premie en zonder eigen risico.

Statistiek


Statistiek


Promotie