Auteur

Robert Lensink

Effectief ontwikkelings­­be­leid vergt cultuur van leren en betere evaluaties

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spant zich in om de impact van ontwikkelingsprojecten te (laten) evalueren. Momenteel worden monitoring en evaluaties hoofdzakelijk ontworpen voor verantwoordingsdoeleinden, en zijn het soms alleen maar ‘afvinkoefeningen’. Hoe zou dit beter kunnen?

Beter evalueren van hulp vergroot de impact ervan

Wereldwijd geven donoren voor meer dan 125 miljard euro aan ontwikkelingshulp, waarvan ongeveer een vijfde via non-gouvernementele organisaties. Wetenschappelijke impact-evaluaties – al dan niet via experimenten – hebben veel kennis opgeleverd over wat werkt en wat niet. Desondanks is er in Nederland nog niet veel veranderd in de praktijk van het evalueren van ontwikkelingsprojecten.

Nudge voor beleid: Ontwikkelingssamenwerking


Microfinanciering en de financiële crisis


Een kritische beschouwing op microkrediet


Baanbrekende analyse marktimperfecties


Directe investeringen in ontwikkelingslanden


Internationale kredietwaardigheid