Auteur

Robert Lensink

Beter evalueren van hulp vergroot de impact ervan

Wereldwijd geven donoren voor meer dan 125 miljard euro aan ontwikkelingshulp, waarvan ongeveer een vijfde via non-gouvernementele organisaties. Wetenschappelijke impact-evaluaties – al dan niet via experimenten – hebben veel kennis opgeleverd over wat werkt en wat niet. Desondanks is er in Nederland nog niet veel veranderd in de praktijk van het evalueren van ontwikkelingsprojecten.

Nudge voor beleid: Ontwikkelingssamenwerking


Microfinanciering en de financiële crisis


Een kritische beschouwing op microkrediet


Baanbrekende analyse marktimperfecties


Directe investeringen in ontwikkelingslanden


Internationale kredietwaardigheid