Auteur

Rob van der Noll

Prijsalgoritmes, machine learning en mededinging

Prijzen worden steeds meer bepaald met algoritmes. Dit heeft veel voordelen voor zowel bedrijven als consumenten, zoals lagere kosten en een efficiëntere marktwerking. Er kleven aan deze opkomst van digitale prijsvorming echter ook mededingingsrisico’s.

Kwetsbare consumenten gebaat bij betere marktwerking

Verschillende partijen roepen de Autoriteit Consument en Markt op om vasteklantboetes aan te pakken. Markttoezichthouders moeten (nog) meer aandacht hebben voor oneerlijke uitkomsten en kwetsbare consumenten. Vergaande prijsinterventies kunnen echter averechts uitpakken.

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek