Auteur

Rob Euwals

Vernieuwing stationsomgevingen leidt soms tot verliezers

De effecten van de herontwikkeling van de stationsomgevingen verschillen aanzienlijk tussen en zelfs binnen steden. Dit blijkt uit een analyse van de huizenprijzen rondom stations in Arnhem, Breda en Tilburg. Breda is een sprekend voorbeeld, omdat herontwikkeling daar tot nu toe heeft geleid tot hogere prijzen aan de noordkant en lagere prijzen aan de zuidkant van het vernieuwde station.

China concurreert met regio’s buiten de Randstad

De Nederlandse importen van goederen vanuit China zijn sterk gestegen: van 8,8 miljard euro in 2000 tot 36,6 miljard euro in 2016. De handel biedt enerzijds kansen voor Nederland als transportland, anderzijds concurreren de Chinese importen met Nederlandse producten.

De economische effecten van het algemeen verbindend verklaren

Het algemeen verbindend verklaren van collectieve arbeids­overeen­­­komsten lijkt in Nederland nauwelijks tot lagere ­werkgelegenheid te leiden. Maar geldt dit ook voor het algemeen verbindend ­verklaren van een collectieve bovenwettelijke aanvulling zoals een WW-uitkering in het derde werkloosheidsjaar?

Flexibilisering over generaties


De mobiliteit van oudere ambtenaren


Het Deense arbeidsmarktmodel en de crisis


Van ouderenparticipatie naar -allocatie


Tijdelijke en permanente Poolse migratie


Jonge generaties vrouwen kiezen voor deeltijd


Reactie op: De allochtone economie van het CPB


Boeken


De economie van het staatsburgerschap


Stijging deeltijd vraagt om koerswijziging


Prepensioen en het uittredingsgedrag van oudere werknemers


Gezinsbesparingen, pensioenen en de rol van eigen inkomen