Auteur

Raymond Montizaan

Coronacrisis verhoogt antidepressivagebruik door vrouwelijke artsen

Al vóór de coronacrisis gebruikten vrouwelijke artsen vaker antidepressiva en opioïden dan mensen met een ander beroep. In 2020 is dit verschil nog groter geworden, waarschijnlijk door de extra belasting die artsen tijdens de coronacrisis te verduren krijgen.

Meegaande studenten houden zich beter aan maatregelen

De verlenging van de huidige lockdown roept de vraag op hoe we jongeren kunnen stimuleren om zich te blijven inzetten om de regels rond COVID-19 op te volgen. Een enquête onder Duitse studenten biedt inzicht.

Werknemers investeren graag meer in het partnerpensioen

In Nederland kunnen werknemers hun tweedepijlerpensioenvermogen gebruiken om het pensioen van hun partner te vergroten na hun eigen overlijden. Maar omdat werknemers niet op de hoogte zijn van deze pensioenproducten, en ook door slechte communicatie en een gebrek aan transparante producten en keuze-architectuur, blijft de herverdeling tussen eigen pensioenvermogen naar een partnerpensioen beperkt.

Arbeidsmarktflexibilisering kan leven lang leren hinderen

Oudere werknemers ervaren echter nog steeds substantiële beperkingen om te mogen deelnemen aan trainingen, terwijl deze ervoor zorgen dat vaardigheden op peil blijven, nieuwe vaardigheden geleerd worden om met veranderende takenpakketten om te gaan, en hun werkmotivatie positief beïnvloed wordt.

Arbeidsmarkt: het belang van percepties van rechtvaardigheid

In de afgelopen decennia hebben gedragseconomische inzichten een steeds belangrijkere plaats gekregen in de arbeidseconomie. Welke invloed hebben sociale vergelijkingen op de werking van de Nederlandse arbeidsmarkt? En hoe ­helpen inzichten uit de gedragseconomie ons om de consequenties en urgentie daarvan te begrijpen?

Lageropgeleiden werken langer door dan hogeropgeleiden

Werknemers moeten steeds vaker gedwongen langer doorwerken. Lageropgeleiden werken als gevolg van de veranderingen in het pensioenstelsel momenteel een jaar langer door dan de hogeropgeleiden.

Statistiek: Doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd

Statistiek: Doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Pensioenverwachtingen en menselijk kapitaal


Hoe voorzien bedrijven in hun flexibiliteitsbehoefte?