Ga direct naar de content

Meegaande studenten houden zich beter aan maatregelen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 14 2021

■ Eva Asselmann (Humboldt-Universität zu ­Berlin), Lex Borghans (Universiteit Maastricht), Raymond Montizaan (ROA) en ­Philipp Seegers (Universiteit Maastricht)

De verlenging van de huidige lockdown roept de vraag op hoe we jongeren kunnen stimuleren om zich te blijven inzetten om de regels rond COVID-19 op te volgen. Onlangs hebben wij onderzocht hoe gedachten, gevoelens en het gedrag van 6.957 Duitse studenten ten aanzien van de coronaregels zich hebben ontwikkeld tijdens de eerste coronagolf tussen 16 maart en 21 april 2020. Daarbij hebben we gekeken naar de rol van persoonlijkheid (Big Five). De Big Five-persoonlijkheidskenmerken meten (1) of iemand open staat voor nieuwe ervaringen, (2) hoe consciëntieus iemand is, (3) mate van extraversie, (4) meegaandheid en (5) emotionele stabiliteit. De studenten werd vervolgens gevraagd of ze het COVID-19-nieuws bijhielden en of ze specifieke overheidsregels en -aanbevelingen opvolgden.

Het blijkt dat vooral studenten die hoger scoren op meegaandheid vaker hun handen wassen, grote groepen mensen vermijden en afspraken beperken met familie en vrienden, en minder vaak met het openbaar vervoer reizen. De andere Big Five-kenmerken, en dus ook consciëntieusheid, waren niet significant geassocieerd met dit gedrag. Dit betekent dat deze jongeren meer de regels lijken te volgen omdat anderen het ook doen en van hen verwachten dat ze dit doen, en dus niet omdat dit nu eenmaal de regels zijn. We vinden ook dat jongeren met betere cognitieve vaardigheden vaker uit voorzorg afspraken vermijden met familie en vrienden. Daarnaast blijkt dat de bereidheid om afspraken te vermijden toeneemt met de leeftijd van de studenten

Om jongeren te stimuleren hun gedrag aan te passen zou communicatie over de coronaregels daarom in mindere mate moeten focussen op ‘regels zijn regels’, en meer op de meegaandheid van jongeren. Bijvoorbeeld door in de communicatie de jongeren er vaker op te wijzen dat ze met het opvolgen van de regels vooral de zwakkeren in hun eigen familie en vriendenkring helpen.

Auteurs