Auteur

Nora Neuteboom

Statistiek: Gepensioneerden zorgen niet voor inflatie

Nederland heeft al jarenlang te maken met lage inflatie. Een veranderende demografie is een structurele factor die vaak wordt genoemd als belangrijke reden waarom inflatie laag blijft. Blijkt dit ook uit de data?

Statistiek