Auteur

Nienke Oomes

Nederlanders in 2022 positiever tegenover vluchtelingen

In 2022 zijn Nederlanders positiever geworden over de opvang van vluchtelingen ten opzichte van voorgaande jaren. Anno 2022 vindt 84 procent van de Nederlandse respondenten dat mensen asiel moeten kunnen aanvragen indien ze vluchten voor oorlog of risico lopen op vervolging ten opzichte van 78 procent in 2021.

Ontwikkelingssamen­werking leidt niet tot meer, maar tot minder emigratie

Het Nederlandse migratie- en ontwikkelingsbeleid stond onlangs ter discussie door de bevinding dat economische steun aan ­ontwikkelingslanden aanvankelijk tot meer emigratie zou leiden. Nieuw empirisch onderzoek laat echter zien dat het stimuleren van economische ontwikkeling in deze landen juist samengaat met het terugdringen van emigratie.

Nederland geeft van OESO-landen meeste uit aan belastingvoordelen

Nederland geeft van OESO-landen meeste uit aan belastingvoordelen, blijkt uit de nieuwe Global Tax Expenditures Database. Verscheidene onderzoeken wijzen op de ineffectiviteit en onbedoelde gevolgen van sommige belastinguitgaven.

Aantrekken privaat ontwikkelingsgeld vereist duidelijke criteria

De huidige publieke budgetten zijn niet genoeg om de opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) te halen. Donorlanden, waaronder Nederland, zetten daarom steeds meer in op het aantrekken van aanvullende private financiering, bovenop de publieke financiering. Werkt dat?

Veel hoogopgeleide werklozen buiten Europa

Nederland kampt, net als veel andere Europese landen, in toenemende mate met personeelstekorten. De grootste knelpunten doen zich voor in de techniek, ICT, onderwijs en zorg. In deze sectoren is momenteel vooral een tekort aan personeel met een hbo of wo diploma (en in de techniek specialisten op mbo-niveau). Tegelijkertijd is er in landen buiten Europa juist een overschot aan hoogopgeleide jongeren.

Marktconforme rendementen voor Invest-NL zijn een utopie

Invest-NL heeft een onmogelijke opdracht gekregen doordat de instelling zowel marktconform als additioneel moet investeren. Gelet op maatschappelijke opgaven als de energietransitie is dit mogelijk de spreekwoordelijke goedkope duurkoop.

Een onderschatting wellicht, maar wel een schatting op basis van de literatuur

Marko Bos en Bart van Riel stellen dat de kosten van een no-deal-Brexit drie keer zo hoog zijn als in onze schatting. Die stelling vereist echter een zeer specifieke set aannames.

No-deal-Brexit kost Nederlander 164 euro per jaar

Met minder dan drie maanden te gaan is de onzekerheid over hoe de Brexit zijn beslag krijgt nog groot. Deal of no deal: de kosten voor Nederland zullen aanzienlijk zijn.

Veel hoogopgeleide vluchtelingen werkloos

De afgelopen vijf jaar arriveerden ongeveer 67.000 Syriërs in Nederland. Omdat een groot deel van hen hoogopgeleid is, is het opvallend dat er op dit moment maar weinigen een baan hebben.

Verhuizing van banken gaat Britten pijn doen

Enkele banken verplaatsen hun activiteiten van de Londense City naar andere EU-landen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de Britse handelsbalans. Ceteris paribus leidt zo’n verhuizing tot lagere Britse netto-export en daarmee tot lagere Britse welvaart.

De oorzaken van armoede onder cacaoboeren

Cacaoboeren in West-Afrika zijn extreem arm door een combinatie van lage cacaoprijzen, lage productiviteit en gebrek aan inkomensalternatieven.

Handelsverdragen dragen bij aan economische groei

(Dit artikel verschijnt op 13 april in het themanummer.) Als we ervan uitgaan dat het verleden een leidraad mag zijn voor de toekomst, is er geen reden om aan te nemen dat alleen de multinationals of de meest kapitaalintensieve sectoren van handelsverdragen profiteren.

Statistiek: Nederlandse export naar Azië loopt achter

De Nederlandse export naar Azië loopt niet alleen achter in euro’s, maar ook als percentage van onze totale export. Alleen naar Zuidoost-Azië doet Nederland het gemiddeld niet veel slechter dan zijn buurlanden.