Ga direct naar de content

Een onderschatting wellicht, maar wel een schatting op basis van de literatuur

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 8 2019

Marko Bos en Bart van Riel reageren in hun blog bij ESB op de kostenschatting die wij onlangs hebben gemaakt over de kosten van Brexit (Oomes en Belt, 2019). Zij betogen dat de kosten van Brexit voor Nederland tot en met 2030 hoger zijn dan in onze schatting. De crux is de omgang met de schattingen van het CPB (2016) over de ‘handelsgerelateerde Brexitkosten’ in 2030.

Wat doen wij

Het doel van ons artikel was om een optelsom te maken van de tot op heden gepubliceerde schattingen van de verschillende soorten Brexitkosten voor Nederland. Hierin betrekken we de publicatie van de Rekenkamer over de gevolgen van Brexit voor de overheidsfinanciën en de schattingen van het CPB over bbp-verlies door hogere handelskosten. Dit zijn de vooralsnog voor Nederland bekende ‘datapunten’.

De Rekenkamer doet uitspraken over de kosten voor de Rijksoverheid voor meerdere jaren, het CPB enkel voor het jaar 2030. Het is mogelijk dat er in andere jaren ook additionele handelsgerelateerde kosten zijn, maar het CBP-model doet hier geen uitspraak over. Achteraf bezien hadden we dit verschil in benadering duidelijker kunnen weergeven in Oomes en Belt (2019).

Huidige staat van de literatuur

Kosten die niet in de literatuur gekwantificeerd zijn, hebben wij niet meegenomen. Dit is inderdaad een beperking, waarvan wij rekenschap geven door te benadrukken dat onze schatting een onderschatting is.

Wij hebben geen andere schattingen gezien die licht op de tussenliggende periode kunnen werpen. De optelsom in Oomes en Belt (2019) is hiermee een getrouwe weergave van de huidige staat van de literatuur en geeft een breed beeld van de Brexitkosten op basis van de beschikbare schattingen.

Maar kosten die niet gekwantificeerd zijn, kunnen er uiteraard wel degelijk zijn. Bos en van Riel maken zeer specifieke veronderstellingen over de handelsgerelateerde kosten in de jaren tot aan 2030 en komen daarmee tot een hogere schatting van de kosten van Brexit. Wij hebben echter geen model gezien waarop dit is gebaseerd.

Bij SEO ontwikkelen we momenteel een nieuw handelsmodel dat nieuwe schattingen zou kunnen opleveren voor verschillende Brexitscenarios. Dit moet discussies als deze in de toekomst voorkomen.

Auteurs

Categorieën