Auteur

Natasha Kalara

Bedrijven verkopen hun facturen steeds vaker door

Bedrijven kunnen op verschillende manieren aan geld komen om hun activiteiten te financieren. Alternatieve financieringsbronnen spelen nog altijd een beperkte rol op deze financieringsmarkt, maar zijn wel in opkomst. In Nederland valt vooral het toenemend gebruik van factoring op.