Auteur

Minke Remmerswaal

Gebruik wijkverpleging ontwikkelt zich los van Wmo-ouderenzorg

Gebruik van wijkverpleging en Wmo-ouderenzorg lijkt zich los van elkaar te ontwikkelen: een toename van het aantal gebruikers van de Wmo-ouderenzorg gaat niet gepaard met een verandering in het aantal gebruikers van wijkverpleging.

Promotiebespreking: Minke Remmerswaal

Een promotieonderzoek over financiële prikkels in de Nederlandse gezondheidszorg.

Zorgaanbieders in de ggz behandelen langer na afname aantal patiënten

In 2012 en 2013 bezuinigde de overheid op de uitgaven in de geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor nam het aantal patiënten sterk af en kregen zorgaanbieders extra capaciteit. Hoe gingen de zorgaanbieders hiermee om?

Infographic: Eigen risico in de zorg

Het verplichte eigen risico werd in 2008 ingevoerd en is geleidelijk verhoogd naar 385 euro. Daardoor betalen zorgbehoevenden een deel van de kosten zelf. ­Hoeveel zorgkosten men maakt, verschilt per levensfase en persoonlijke situatie.

Eigen risico drukt zorgkosten meer dan no-claimkorting

Dit artikel is gepubliceerd op 7 december en verschijnt in het themanummer Eigen risico in de zorg.

Gedragsreacties van ggz-aanbieders op financiële prikkels