Auteur

Menno de Vries

WW op historisch laag niveau, maar niet voor lang

Het aantal WW-uitkeringen (Werkloosheidswet) bleef in augustus en september net boven de 150.000 steken. Dat is het laagste niveau sinds de inwerkingtreding van de Wet wijziging WW-stelsel in 2006. Gezien de slechtere economische vooruitzichten zal, naar verwachting, het aantal mensen in de WW echter weer gaan toenemen.

Veel uitstroom uit de horeca, maar ook veel werkhervattingen in 2020

De contactbeperkende maatregelen hebben flink invloed gehad op de werkgelegenheid in de horeca. Een statistiek over de in- en uitstroom van werknemers in de horeca.

Niet alle werklozen komen gemakkelijk aan baan

Dit artikel, nu met infographic, is gepubliceerd op 19 februari en onlangs verschenen in het themanummer Loongolf verwacht.