Auteur

Menno de Vries

Veel uitstroom uit de horeca, maar ook veel werkhervattingen in 2020

De contactbeperkende maatregelen hebben flink invloed gehad op de werkgelegenheid in de horeca. Een statistiek over de in- en uitstroom van werknemers in de horeca.

Niet alle werklozen komen gemakkelijk aan baan

Dit artikel, nu met infographic, is gepubliceerd op 19 februari en onlangs verschenen in het themanummer Loongolf verwacht.