Ga direct naar de content

Veel uitstroom uit de horeca, maar ook veel werkhervattingen in 2020

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 9 2021

■ Menno de Vries (UWV)

De contactbeperkende maatregelen hebben de werkgelegenheid in de horeca maandenlang onder druk gezet. Direct na de eerste lockdown in maart en de tweede in oktober 2020 werden er veel banen beëindigd. Deze ontwikkeling wijkt sterk af van de periode vóór de coronacrisis, waarin het aantal nieuwe banen in de maanden maart en april juist toenam vanwege het seizoenswerk (figuur). Evenwel veerde, na het gedeeltelijk heropenen van de horeca op 1 juni 2020, de werkgelegenheid binnen enkele maanden weer terug naar het niveau van vlak voor de coronacrisis. Ook de invoering van de tweede lockdown, op 14 oktober 2020, leidde tot veel beëindigde banen in november – en dat kwam bovenop de beëindigingen als gevolg van het aflopen van seizoensgebonden werk.

Veel van de horecamedewerkers van wie de baan is beëindigd vanaf de eerste tot aan de tweede lockdown (maart–oktober 2020) vonden opnieuw een baan in loondienst, zo blijkt uit data van de UWV-Polisadministratie. De analyse laat zien dat 63 procent binnen een half jaar een nieuwe baan vond. In dezelfde periode één jaar eerder was dit 67 procent van de baanbeëindigers.

Van de werkhervatters met een beëindigde baan in maart tot en met oktober 2020 keerde 44 procent terug in de horeca. Dat percentage is even hoog als in dezelfde periode in 2019. Daarnaast gingen veel werkhervatters via uitzendbureaus aan het werk. In 2020 ging het om veertien procent van de werkhervatters. Het jaar daarvoor ging zeventien procent via uitzendbureaus aan de slag.

Werkhervattingen na de tweede en derde lockdown zijn nog onvoldoende bekend. Vermoedelijk zullen de kansen om opnieuw in de horeca werk te vinden tussen november en mei tijdelijk gedaald zijn, omdat de horeca grotendeels gesloten moest blijven. Maar door de versoepelingen in mei en juni 2021 zijn horecabedrijven inmiddels weer volop aan het werven.

Auteur

Categorieën