Auteur

Martijn Dröes

Stille vastgoedreserve geeft gemeenten financiële ruimte

Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld op het terrein van zorg, veiligheid en verduurzaming, maar hebben daarvoor slechts beperkte financiële middelen. De inzet van het gemeentelijk vastgoed als ‘stille’ reserve biedt mogelijkheden voor meer bestedingsruimte binnen de gemeentelijke financiën.

De prijsstijgingen op de Amsterdamse woningmarkt onder de loep

De huizenprijzen in Amsterdam zijn recent fors gestegen. In ­hoeverre kan deze ontwikkeling worden verklaard door de ­karakteristieken van woningen, ontwikkelingen op de huurmarkt en standaard macro-economische veranderingen?

Windmolens veroorzaken lagere woningprijzen


Neerwaarts prijsrisico voor huiseigenaren in krimpregio's